Hur nära är åskan?

NYHETER

Räkna sekunderna från blixten till mullret. Ljus går mycket snabbare än ljud. Ju längre tid det tar innan ljudet kommer, desto längre bort är åskan.. Kommer blixt och knall samtidigt är åskan rakt över dig. Ljudet färdas en kilometer på tre sekunder.

ARTIKELN HANDLAR OM

Väder