Piloten svarade inte på anrop väjde för sent

NYHETER

Flygledaren upprepade sin uppmaning flera gånger

Piloten i det ryska flygplanet svarade inte på uppmaningen att gå ner till en lägre höjd för att undvika kollision.

Det hävdar flygledarna som såg att planen befann sig på kollisionskurs.

Därför påbörjade piloten undanmanövern för sent – och katastrofen var ett faktum.

Direkt efter kollisionen mellan de bägge flygplanen i Tyskland natten mot tisdagen började spekulationerna kring orsakerna till katastrofen.

Olyckan inträffade på 12 000 meters höjd i ett luftområde där schweiziska, österrikiska och tyska flygledares områden möts.

Schweiziska flygledare uppges ha varnat piloten i det ryska planet för att det befann sig på kollisionskurs och uppmanat piloten att gå ner till lägre höjd.

En uppmaning som inte åtlyddes.

Enligt de österrikiska flygledarna, som var i kontakt med det ryska planet strax innan olyckan, finns inget som pekar på att piloten inte förstod instruktionerna.

- Hans engelska kunskaper var utmärkta, det fanns inga problem, sa en talesman för flygledningen till österrikisk tv.

Kan ha bytt radiofrekvens

En annan förklaring till varför piloten i det ryska planet inte gick ned till en lägre höjd trots de upprepade uppmaningarna skulle kunna vara att han bytt radiofrekvens.

Men det finns ännu inget som stödjer vare sig den ena eller andra förklaringen.

Och från ryskt håll tillbakavisas kategoriskt anklagelserna om att det skulle vara piloten på Tupolev-planet som vållade olyckan.

En av planens så kallade svarta lådor hittades efter några timmars sökande på tisdagsförmiddagen. Lådorna innehåller färdskrivare och bandspelare som registrerar piloternas konversation de sista 30 minuterna innan kraschen.

Med hjälp av dem kan haveriutredarna i detalj få reda på vad som orsakade olyckan.

Många krascher med ryska plan

Listan över allvarliga olyckor där flygplan från det före detta Sovjetunionen är lång.

Fredrik Rundkvist, TT