Extremt väder blir vanligare

NYHETER

Klimatförändringarna accelerarar och blir svåra att stoppa

Antalet naturkatastrofer har fördubblats i Sverige de senaste tio åren.

Beräkningar visar att ännu fler ras och stora översvämningar hotar oss i framtiden.

I farozonen är bland annat Kristianstad, Sveriges lägst belägna stad.

Foto: Kring Sveriges alla stora vattendrag finns det risk för erosion.

De senaste åren har antalet översvämningar och ras som drabbat Sverige fördubblats.

Det skriver Statens geotekniska institut i en rapport som visar på de framtida riskerna och hur de ska mötas.

De är orsakade av extrema vädersituationer. Och forskarna räknar med att klimatförändringarna kommer att accelerera i framtiden.

Fler översvämmningar

Det innebär fler översvämningar och mer nederbörd som luckrar upp markområden som kan rasa.

- Klimatutvecklingen är inte längre fråga om bara tillfälliga variationer, säger Markku Rummukainen, chef för klimatforskningsenheten Rossby Centre vid SMHI, till aftonbladet.se.

-Att jorden nu blir varmare beror på koldioxidutsläpp och då ändras också mycket annat. Våra utsläpp gör jorden varmare.

- Den mest omtalade förändringen är att det blir varmare och då ändras också mycket annat. Det är till exempel nederbörden, isar och havsnivån.

- Det är angeläget att göra något åt det eftersom det mesta i samhället och naturmiljön är klimat- och vattenberoende.

Tröga system

Det kommer att ta lång tid att hejda klimatförändringarna eftersom klimatet är ett trögt system och utsläppen stora idag.

- Därför måste man räkna med att klimatet förändras succesivt under 2000-talet. På sikt gäller det att hejda förändringarna vilket kräver mindre utsläpp, säger Markku Rummukainen.

Tolv procent av alla landets byggnader ligger i områden som kan översvämmas. Trots det fortsätter vi att bygga längs stränderna.

Runt hela Skånekusten, Ölands norra kust, Gotlands nordostliga, Upplandskusten och utmed älvar och andra vattendrag i hela Sverige och vid deras mynningar är risken för erosion och därmed ras, stor.

Kristianstad under havsnivån

Det är också störst översvämningsrisk är det i landskapen i södra Sverige.

Naturvårdsverket har ett omfattande material om den så kallade växthuseffekten och har bland annat producerat några kartor över var översvämningarna skulle kunna bli värst.

Kristianstad är Sveriges lägst belägna stad och där kan översvämningar orsaka mycket svåra skador.

Staden ligger cirka tre meter under havsnivån. Men det är ändå inte havet som är den stora faran där utan ån som rinner genom staden. Vid en översvämning kan den lägga stora delar av stan under vatten.

Simone Söderhjelm