Simhallsluft kan orsaka barnastma

Svenska babysimförbundet: Vi tror inte på den forskningen

Att trikloramin som finns i simhallsluft kan orsaka andningsbesvär och lungpåverkan är känt sedan tidigare. Ny forskning visar också att trikloramin kan orsaka barnastma.

Den klorlukt som ofta finns i simhallar beror på en kemikalie som heter kloramin. Denna kemikalie uppstår när klor i bassängvattnet reagerar med exempelvis svett och urin. Att trikloramin inte är nyttigt är känt sedan tidigare. Vid höga halter kan illamående, andnöd och lungpåverkan uppstå. Dessutom kan trilkoramin orsaka barnastma visar ny forskning. Det är den belgiske professorn Alfred Bernard som sammanställd rapporten som publicerats i Occupational and Environmental Health.

Bernard har använt tidigare studier om förekomsten av barnastma gjorda på 285 000 barn i västra Europa. Dessa uppgifter har jämförts med antalet simhallar per 100 000 invånare i respektive land, skriver DN. Enligt Bernard finns en starkt samband mellan förekomsten av barnastma och tillgången på simhallar. Michael Ressner på Socialstyrelsens enhet för hälsoskydd tror att det kan finnas ett samband mellan kloramin och förekomsten av barnastma.

"Bidragande orsak"

- Jag tror inte att det är den enda orsaken till förekomsten av ökad barnastma, men det kan vara en bidragande orsak särskilt hos känsliga individer. Trikloramin är en irriterande kemikalie, och kan vara skadligt för hälsan. De vanligaste symptomen är annars andnöd och illamående.

Trots att riskerna med kloraminer i sinhallsluft är välkända finns det i dag inga krav på att bananläggningarna ska mäta halten.

- Det beror på att det i dag är svårt att mäta, det finns inga bra mätinstrument. Dessutom har vi inget gränsvärde i Sverige som vi använder.

"Finns en riskbild"

Om det är riskfritt att låta sina barn delta i exempelvis babysim kan Michael Ressner inte svara på.

- Vi vet inte riktigt i dag hur dessa halter påverkar barn. Men det finns en riskbild.

Gunnar Nordberg, professor i miljömedicin vid Umeå Universitet menar att det finns tillräckligt med underlag som pekar på att trikloramin påverkar luftrören. Han har bland annat genomfört en studie på skolbarn i Umeå där man undersökte barn som badade mer än en gång i månaden i klorerat vatten med barn som badade mindre än en gång i månaden.

– Resultatet i studien visade att barn som badade mer än en gång i månaden i klorvatten också hade lägre halter av indikatorproteinet CC16. Detta protein skyddar för skador i luftvägarna, säger Gunnar Nordberg.

Gunnar Nordberg har också varit delaktig i den publikation som socialstyrelsen nyligen gett ut och som handlar om hälsoriskerna vid bassängbad.

"Oerhört förvånad"

– Jag blev oerhört förvånad över att Socialstyrelsen inte varnar för att det finns risker med babysim trots att jag påtalade detta för Socialstyrelsen, säger Gunnar Nordberg.

Helén Wendt på Svenska babysimförbundet tror däremot inte att sinhallsluft ökar risken för barnastma.

- Jag känner till den här forskningen, men det finns också forskning som tyder på motsatsen. Vi inom babysimförbundet tror mer på den forskning som visar att trikloraminer inte leder till barnastma.

Symptom vid för höga halter av trikloraminer

Fakta:

Anna Lindberg, Mary Örnborg

Publisert: