"Jag pratade aldrig med Lars Danielsson"

NYHETER

JO:s förhör med Hans Dahlgren offentliggjordes idag

Jag pratade aldrig med Lars Danielsson på annandagen 2004.

Det säger kabinettsekreterare Hans Dahlgren till JO i de förhör som blev offentliga idag.

Dahlgren säger också att han själv kontrollerat alla in- och utgående samtal till sin mobltelefon.

Kabinettssekreterare Hans Dahlgren håller fast vid att han aldrig pratade med Göran Perssons närmaste man, Lars Danielsson, på annandagen 2004.

Och skulle han gjort det, skulle han ändå inte ha haft den information som Danielsson hävdar att han fick.

Danielsson: Jag ringde tre gånger

Statssekreterare Lars Danielsson har uppgett att han ringde tre gånger till Hans Dahlgren, utrikesministerns närmaste man, under flodvågskatastrofens första dag.

Han sade det först till Katastrofkommissionen och senare i förhör med justitieombudsmannen (JO) Nils-Olof Berggren.

I JO:s förhör med Dahlgren, som blev offentliga på torsdagen, upprepar Dahlgren vad han sagt flera gånger tidigare:

Han hade ingen kontakt alls med Danielsson på annandagen, rapporterar TT.

Uppgift mot uppgift

Uppgift står alltså fortfarande mot uppgift.

Dahlgren säger också till JO att även om han hade talat med Danielsson på förmiddagen skulle han vid den tidpunkten inte haft den information som Danielsson säger att han fick, det vill säga att den konsulära jouren på UD jobbade för fullt och att läget var under kontroll. Vid den tidpunkten hade Dahlgren nämligen ännu inte talat med den konsuläre chefen. Det gjorde han först vid 17-tiden på annandagen.

Kollade alla samtal

Hans Dahlgren redogör också för hur han i januari 2005 åkte ut till Telia för att personligen kontrollera in- och utgående samtal till sin mobiltelefon under annandagen.

Han antecknade alla numren och kontrollerade dem sedan mot sin telefonbok. Inget av numren gick till Lars Danielsson.

Dahlgren och Danielsson har diskuterat sina olika uppgifter vid några tillfällen.

Först via mejl när Katastrofkommissionen gjorde dem uppmärksamma på att deras uppgifter inte stämde överens, sedan på mobiltelefon efter det att kommissionen redovisat sin rapport och slutligen på Lars Danielssons tjänsterum.

Men även efter dessa samtal består de olika versionerna.

Tidigare artiklar

aftonbladet.se/TT