Nyheter

Tre experter svarar om Saddamrättegången

Av: 

Zendry Svärdkrona

NYHETER

Vad talar för att rättegången mot Saddam Hussein hålls i Sverige?

Jan Hallenberg, säkerhetspolitisk expert, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan:

Ingenting. För irakierna är det en viktig symbolfråga att få hantera hela processen själva. Domstolens legitimitet är visserligen ifrågasatt, men jag tror inte att det räcker som argument.

Hans Corell, FN:s före detta chefsjurist. Hållit i utbildning av irakiska domare efter Saddams fall:

Ingenting. Irak vill att rättegången ska hållas i landet och folkrättsligt finns det inget att invända mot detta. Jag tror att det är mycket viktigt att det irakiska folket på nära håll kan följa rättegången och att den därför hålls på arabiska.

Ove Bring, professor i internationell rätt och expert på folkrätt vid Stockholms universitet:

Ingenting. Personligen skulle jag helst se att han dömdes vid den internationella domstolen i Haag, men det kommer irakierna aldrig att acceptera. Det vore politiskt självmord av den irakiska regeringen att förlägga rättegången utanför Irak.

Vad talar för att han får avtjäna ett eventuellt fängelsestraff i Sverige?

Jan Hallenberg:

Ingenting. För det första riskerar han dödsstraff. Och om han döms till fängelse vill irakierna att straffet ska avtjänas i landet, det är en kärnfråga för Irak som nation. När Biljana Plavsic skickades till svenskt fängelse var Sverige en spelare i en europeisk kris. Men när det handlar om Irak är vi extremt perifera.

Jan Hallenberg:

Ingenting. Om Saddam Hussein skulle dömas av en internationell domstol vore det fullt realistiskt att han sattes i svenskt fängelse eftersom de internationella domstolarna saknar egna fängelser. Men att man ska överföra en irakier som dömts i irakisk domstol till svenskt fängelse finner jag mycket osannolikt.

Ove Bring:

En hel del, faktiskt. Det finns anledning att misstänka att det inte skulle vara säkert för Saddam Hussein att tillbringa resten av livet i en irakisk cell. Om den irakiska regeringen och det internationella samfundet riktade en fråga till Sverige om Saddam Hussein kan få avtjäna sitt straff här blir det svårt att säga nej.

ANNONS EXTERN LÄNK

Munskydd, solskydd och skönhet - handla allt inför sommaren hos MEDS här.

MEDS

Publisert: