Sveriges Unga Muslimer mister statsbidrag

Foto: Muslimska familjedagarna /TT
Rashid Musa, förbundsordförande Sveriges unga muslimer.
NYHETER

Sveriges Unga Muslimer kommer inte att få statsbidrag, beslutar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, baserat på den nya rapporten om extremistiska sympatier i organisationens lokalföreningar.

Dessutom ska organisationen betala tillbaka tidigare bidrag.

I höstas beslutade förvaltningsrätten att det var fel av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) att neka Sveriges Unga Muslimer (SUM) statliga bidragspengar. Underlaget bedömdes inte vara tillräckligt. Denna gång baseras beslutet på en ny, kritisk och mer utförlig rapport.

– Det är allvarliga anklagelser som framkommer i vårt underlag. Det blir då avgörande hur organisationen reagerar. Vi tycker inte att man har agerat tillräckligt kraftfullt, det finns tydliga odemokratiska inslag och kopplingar till mycket problematiska miljöer, säger Lotta Persson, avdelningschef på MUCF.

TT: Anser du att den nya rapporten är mer solid?

– Vi har gjort en grundligare utredning den här gången, säger Lotta Persson.

"Överlappningar"

Rapporten pekar bland annat på att det funnits extremistiska sympatisörer och aktivister i SUM:s lokalföreningar.

"Inom Sveriges Unga Muslimers organisation har det under senare år funnits flera överlappningar till den våldsbejakande islamistiska miljön och andra antidemokratiska islamistiska miljöer", står det bland annat i rapporten.

"Såväl SUM:s centralorganisation som olika medlemsföreningar har regelbundet de senaste åren bjudit in externa föreläsare och samarbetspartners vars ståndpunkter går på tvärs med kraven på demokratins idéer."

SUM ska därtill betala tillbaka de 1,37 miljoner kronor som organisationen fick i statsbidrag år 2016, enligt myndigheten. MUCF har dock beslutat att efterge återkravet för åren 2011–2015 eftersom bidragen ligger långt tillbaka i tiden och slutredovisningarna är godkända.

Ska överklaga

SUM kommer att driva saken vidare med en överklagan.

– Vi anser fortfarande att myndigheten har agerat felaktigt och vi kommer att bestrida beslutet, säger SUM:s ordförande Rashid Musa.

Enligt Musa finns det felaktigheter i rapporten bakom myndighetsbeslutet och de kommer att lämna ett längre, skriftligt svar på den.

Han tycker inte att de "överlappningar" till våldsbejakande och antidemokratiska miljöer som beskrivs i rapporten bör ligga SUM till last.

– Det stämmer inte riktigt, för det är före detta medlemmar som har uttryckt sig och gjort saker i sociala medier, som inte vi kan ansvara för.