Även i Sverige blir det varmare

avLinda Hjertén

I Sverige blir det varmare och risk för kraftiga skyfall.

Något som kan försämra vår hälsa.

– Men vi har resurserna att anpassa oss, säger Elisabet Lindgren, läkare och klimatforskare.

Att världens temperaturer stiger skapar stora problem i många länder.

Sverige förväntas till exempel få kraftigare nederbörd, varmare temperaturer och längre somrar.

Men i Sverige kan vi klara av klimatförändringarna bra om vi bara anpassar oss, säger Elisabet Lindgren som är läkare och klimatforskare och rådgivare åt WHO.

"Vi får anpassa oss"

– För oss i Sverige är det inte så att klimatförändringarna kommer att bli farliga, det handlar mer om att saker kommer att förändras och att vi får anpassa oss efter det. Som att förbereda oss för nya arter eller bygga om vattenverk för ökade vattenflöden. I Sverige har vi resurserna att anpassa oss, men det krävs mer investeringar, säger hon.

Något som är troligt är dock att den globala uppvärmningen kommer att påverka vår hälsa.

–Effekter av värmeböljor kan drabba främst dem som har hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Våra hus och hem och offentliga inrättningar som sjukhus är inte byggda för att ge svalka under ihållande värmeböljor.

– När klimatet blir varmare och regnovädren kraftiga ökar även risken för vattenburna infektioner. Samt infektioner genom insekter och fästingar, något som vi redan ser tecken på.

Kan vinna på förändringarna

Klimatförändringarna är inte längre något i framtiden – det har börjat.

– Man räknar med att klimatet kommer fortsätta förändras det här seklet, hur mycket vi än minskar på utsläppen.

Men Elisabet Lindgren menar att vi i Sverige även kan vinna på klimatförändringarna.

– Med varmare och kortare vintrar blir det mindre köldrelaterade besvär. De med hjärt- och kärlkramp mår bättre av milda vintrar. Jord- och skogsbruket kan också vinna på detta med längre odlingssäsong.

ARTIKELN HANDLAR OM