Så kommer influensan slå mot Sverige

avDavid Nannini Nilsson

Läkarna tror att antalet smittade i Sverige kommer att explodera

Kurvorna visar hur många som sökt vård för influensa på Nya Zeeland de senaste åren. 2009 års kurva visar svininfluensans snabba och stora spridning. Sverige bedöms nu vara i början av en lika brant uppgång.

I Chile, Australien och Nya Zeeland har den första influensa-vågen redan klingat av.

Nu väntas antalet smittade i Sverige stiga snabbt under de kommande veckorna, enligt en influensa-rapport från SMI.

– De länderna ger oss en fingervisning om hur det kan komma att se ut här, säger Anders Heddini, biträdande statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet

Chile, Australien och Nya Zeeland har redan haft sin första influensavåg och nu tittar svenska experter på data från de länderna för att försöka avgöra hur förloppet kommer att se ut i Sverige.

– Det finns stora likheter med de här länderna. Befolkningsmässigt ligger de ungefär som vi, och det är länder som har relativt utvecklad sjukvård, och det som är intressant är att de här länderna har haft ett väldigt likartat förlopp, säger Heddini.

Lindrigare än man först trott

Mycket tyder nu på att Sverige befinner sig i början av den accelererande fasen.

– Men jag vill också säga att den här accelerationen har hittills inte verkat vara lika brant här som den varit på södra halvklotet, säger Anders Heddini.

– En tänkbar förklaring skulle kunna vara att när det här bröt ut i Chile, Nya Zeeland och Australien befann de sig i juni-juli, alltså mitt i vintern, vilket är den bästa säsongen för influensavirus att sprida sig. Vi befinner oss ju fortfarande i sensommaren. Det kan möjligtvis göra att det går långsammare här, att det inte blir lika brant, säger Heddini.

Den första influensa-vågen i Chile, Australien och Nya Zeeland blev lindrigare än vad vissa experter först trott.

– Ja, så är det, säger Anders Heddini.

Den första influensa-vågen har också gett experterna rådata om bland annat vilka grupper som drabbats hårdast och om smittans dödlighet.

I Australien har dödligheten varit 0,68 personer per 100 000 invånare. I Chile har motsvarande siffra varit 0,78, och i Nya Zeeland 0,36, enligt en influensarapport från SMI för vecka 35.

Det kan jämföras med att 1 000-2 000 människor dör i Sverige varje år av ”vanlig” säsongsinfluensa, enligt Anders Heddini, vilket utslaget på befolkningsmängden innebär en dödlighet på 11,0-22,0 personer per 100 000 invånare.

”Andra åldersgrupper som drabbas”

Enligt data från Chile led 66,6 procent av de 105 personer som avled av svininfluensan av underliggande sjukdom.

I Australien hade ”merparten” av de 85 personer som till och med vecka 32 avlidit till följd av svininfluensan ”underliggande sjukdomar som cancer, diabetes och grav övervikt”. ”Ett mindre antal tidigare friska har dött”, skriver SMI i sin influensarapport för vecka 33.

– En av de största skillnaderna mellan den nya influensan och en vanlig säsongs-influensa är just att det är helt andra åldersgrupper som drabbas. Ett vanligt år drabbas framförallt äldre människor, och då är det i och för sig fler som dör. Ett vanligt år i Sverige räknar man med att 1 000-2 000 personer dör på grund av influensan. Men då är det andra grupper, bräckliga grupper, och influensan blir något som puttar en redan sjuk och krasslig person över kanten, säger Anders Heddini.

– Men här drabbar det ju huvudsakligen dem som är i blomman av sin ålder, mellan 20-40 år. Och att det bland de svårt sjuka finns ett mindre antal tidigare helt friska individer. Och vi vet inte, vi har inget svar på, varför de här personerna har blivit sjuka, säger Heddini.

Det kan vara så att det bland dem som enligt statistisken tidigare var friska och som blev svårt sjuka i svinfluensa kan ha funnits personer med underliggande sjukdomar som inte diagnosticerats.

– Så kan det verkligen vara, absolut, säger Anders Heddini.

Anders Heddini betonar att det är väldigt få av dem som smittas som blir svårt sjuka, och att dödligheten i svininfluensan är låg.

– Så som det varit hittills har det varit en ganska måttlig influensa. Det är väldigt få dödsfall, och de flesta har haft en väldigt okomplicerad sjukdom, säger han.