Nyheter

Sex av tio i USA ratar evolutionen

Av: 

Erik Wiman

Tobias Österberg

NYHETER

Bara fyra av tio amerikaner tror på Evolutionsläran.

Det visar en undersökning som publiceras i samband med Charles Darwins 200-årsdag.

Evolutionsteorins fader Charles Darwin firades på torsdagen på sin 200-årsdag i såväl hemlandet Storbritannien som på Galapagosöarna i Ecuador, där han kom till insikt om evolutionsteorin.

Darwins huvudverk Om arternas uppkomst innebar en total omvälvning i de naturvetenskapliga uppfattningarna då den utkom för 150 år sedan.

Vägrar undervisa

Evolutionsteorin orsakar ännu ständigt livlig politisk och religiös debatt. Inte minst i USA där många kristna skolor vägrar att undervisa i läran.

En ny undersökning visar nu att bara 40 procent av amerikanerna tror att människorna har utvecklats från aporna.

Främst bekännande kristna vägrar att tro något annat än att gud har skapat människan, visar Gallupundersökningen. Bland de amerikaner som går regelbundet i kyrkan får Darwins lära bara stöd av 21 procent.

ANNONS

Köp munskydd, Covid antikroppstester & alcogel och minska risken för smittspridning idag!

Extern länk från Meds

Köp nu

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter