Släpper ut lika mycket koldioxid som en hel stad

Koldioxidekvivalenter (CO2e) är det mått som beskriver utsläppen av växthusgas.

Under den elva dagar långa klimatkonferensen beräknas utsläppen till 41? 000 ton CO2e.

Det är lika mycket som en stad med 100 000 invånare, exempelvis Västerås, i genomsnitt släpper ut under samma period.

DELTAGARNA VS VÄSTERÅS

Kilmatkonferensen

15?000 deltagare, 5?000 journalister och 98 världsledare.

1?200 lyxbilar, flera av dem limousiner, har hyrts ut i Köpenhamn inför klimatmötet. Men bara fem miljöbilar.

Kastrups flygplats inväntar 140 privatplan. Det är så många att de inte får plats på flygfältet.

Västerås

I kommunen bor 134 684 personer, varav 107 005 i tätorten.

Industrin står för 22 procent av arbetstillfällena.

3?700 registrerade företag.

I kommunen finns flygplatsen Västerås airport med för tillfället en ankomst och en avgång till London varje dag.

Publisert: