Jätteelefanten levde i Sverige

avViktor Ginner

NYHETER

Unikt fynd av kindtand visar hur varmt det varit här

1 av 3
Spår efter elefanter av släktet Gomphotherium har man tidigare funnit i Afrika, Asien, Nordamerika och Syd- och Mellaneuropa. Det fanns flera olika arter och storleken varierade. Den ”svenska” var betydligt större än dagens afrikanska elefant och hade längre ben. Djuren hade fyra betar – ett par i överkäken och ett par i underkäken.

Vilda elefanter i Sverige?

För 10 miljoner år sedan kan det ha varit verklighet.

Forskare analyserar just nu ett unikt fynd.

– Det här är helt sensationellt, säger fossilexperten Thomas Mörs.

En forskargrupp på Naturhistoriska riksmuseet är i slutfasen av att analysera ett fossil som hittats i Hagtorp utanför Eskilstuna.

Fossilet är en tand som med största sannolikhet suttit i munnen på ett djur från det utdöda släktet Gomphotherium. Det levde för mellan 10 och 15 miljoner år sedan, under tidsepoken miocen.

– Inga så gamla fossiler har hittats i Norden tidigare, säger paleontologen Thomas Mörs, som leder analysen.

Fyra långa betar

Den ”svenska” elefanten hade fyra betar, ett par i varje käke, och var betydligt större än dagens afrikanska elefant. Den livnärde sig på mjuka trädblad.

Man vet sedan tidigare att det funnits mammutar i Sverige. Men ingen har vågat tro att Gomphotherium levt längre norrut än i Mellaneuropa.

Fyndet kan ställa hela bilden av den kalla Norden på ända.

– Gomphotherium levde bara i ett varmt klimat. Om vi haft det klimatet här så betyder det att vi haft apor och noshörningar under samma period.

Fossilet kommer från Sveriges geologiska undersökning, SGU. En privatperson lämnade för 20 år sedan in en rullsten som hittats i ett grustag i Hagtorp. Först nyligen var det någon som tog en närmare titt – och upptäckte tanden.

”Jag är säker”

Det är fastställt att fossilet är mer än 10 miljoner år gammalt. Men delar av analysen kvarstår innan man exakt kan fastslå i vilken mun tanden suttit.

Men för Thomas Mörs finns ingen tvekan.

– Jag är säker på att tanden kommer från en elefant.