Tunhammar oförstående

”Svårt att tolka vad Wanja syftar på”

AMF:s styrelseordförande Göran Tunhammar säger att han har lite svårt att tolka vad Wanja Lundby-Wedin syftar på när hon har talar om att hon känner sig grundlurad. Kanske är det helheten och då också den flytt av egna pensionspengar som förre vd:n Christer Elmehagen och den sparkade vice vd:n gjorde.

Principerna för ersättningarna och pensionsinbetalningarna för Christer Elmehagen redovisades för styrelsen på ett möte i mars 2004. Göran Tunhammar säger att det inte var någon redovisning i detalj som han gjorde för styrelsen, om det förslag ersättningskommittén hade tagit fram.

– Men principerna fanns med i styrelseprotokollet, säger Göran Tunhammar.

Fanns det någon avgörande extra information som ni i ersättningskommittén hade och som gjorde att den övriga styrelsen inte hade full kännedom om vad de beslutade om?

– Om jag hade hoppat över något väsentligt så är jag övertygad om att Erland (Olauson) eller Lennart (Nilsson) sagt det, säger Tunhammar till TT och syftar på två styrelseledamöter från LO respektive Svenskt Näringsliv som tillsammans med Tunhammar satt i kommittén.

Tunhammar säger att det enda hela styrelsen inte hade sett var själva beräkningsunderlaget för pensionsavtalet, som han attesterat och personalchefen arbetat med.

Göran Tunhammar beskriver avtalet med Elmehagen som krångligt, inte minst för att det skulle kombinera två anställningsperioder där den ena gav rätt till förmånsbaserad pension.

– Jag tycker att det blev oväntat mycket och väldigt dyrt, säger Tunhammar.

Men han konstaterar att årsredovisningarna varit tydliga, särskilt efter påpekande från nya revisorer 2006, om vad Elmehagens pension kostade AMF.

Han hoppas att den utredning som bolaget beställt ska bli klar redan i slutet av veckan, eller i början av nästa.

TT

Publisert: