Oppositionen överens om fordonspaket

NYHETER

Vill gynna industrin – och få mer miljövänliga fordon

Oppositionen har enats om ett fordonspaket som i år skulle ha kostat staten 650 miljoner kronor.

Med stimulanser ska svensk fordonsindustri gynnas samtidigt som fordonsparken ställs om i miljövänlig riktning.

Miljöbilspremien på 10 000 kronor per bil förlängs året ut. Det kostar 250 miljoner kronor.

En tillfällig skrotningspremie på 5 000 kronor införs i år. För att få den ska bilen ha tillverkats före 1989.

Men det går att få mer än så – upp till 25 000 kronor. Den som ersätter den skrotade bilen med en ny miljöbil får 20 000 plus 5 000.

Sammanlagd kostnad för premierna är 400 miljoner kronor.

Fler laddningsstationer

Den som konverterar från bensin till miljövänligt bränsle får en särskild premie. Den som ställer om till etanol får 5 000 kronor och den som ställer om till biogas eller el får 10 000 kronor. 175 miljoner kronor anslås under en tvåårsperiod.

Närmare 100 miljoner kronor avsätts i särskilda stimulanser för att bygga ut laddningsstationer för elbilar och biogas.

Även omställning av tyngre fordon ska gynnas. 50 miljoner avsätts i ett särskilt investeringsstöd för att ställa om bussparken och möjligheter att införa stöd för lastbilar ska ses över.

Beskattningen av fordon ändras så att bilar med låga utsläpp gynnas och de med höga kostar mer. Miljöbilsdefinitionen görs enhetlig och skärps 2010.

TT