Gapet mellan blocken nästan raderat

NYHETER

Bara 42 procent av Aftonbladets läsare tror på maktskifte

Gapet mellan blocken är nästan raderat. Alliansen får 46,1 procent mot 50 procent för de rödgröna i senaste Synovate-mätningen.

– Mona Sahlin förlorar på samarbetet med Vänstern och Miljöpartiet, säger Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Bara 42 procent av aftonbladet.se:s läsare tror att det blir maktskifte nästa val. I augusti förra året var siffran 84 procent. Statsvetarna har flera förklaringar.

– Mona Sahlin förlorar på det nya tvåpartisystemet, säger Tommy Möller.

– Regeringen tjänar på den ekonomiska krisen, säger Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Har visat sig stabila

Bara på en månad har siffrorna ändrats drastiskt. I januari var gapet 9,2 procentenheter mellan blocken, enligt undersökningen som Synovate gjort tillsammans med DN. I höstas – före finanskrisen – ledde oppositionen med 19 procentenheter.

Peter Esaiasson menar att regeringen fått möjlighet att visa sig stabila under den ekonomiska krisen.

– Tidigare råkade regeringar illa ut när det var ekonomisk kris. Nu ser folk ser att krisen beror på omständigheter ute i världen. Samtidigt har regeringen fått tillfälle att visa sig stabila.

Byter till tvåpartisystem

Tommy Möller pekar på en annan ny tendens i svensk politik: att S nu samarbetar med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. I praktiken innebär det att vi byter till ett tvåpartisystem, anser han.

– I alla tvåpartisystem blir personvalet mycket viktigt – och Reinfeldt har högre förtroendesiffror än Sahlin.

Mona Sahlin har dessutom fått mer än förtroendesiffror att brottas med, menar Tommy Möller.

– Socialdemokraterna måste hela tiden kompromissa i det nya samarbetet. Till exempel i kärnkraftsfrågan där de traditionellt sett har varit positiva.

Gör poäng av sitt samarbete

Han menar att de rödgröna nu är i samma situation som de borgerliga var för ett tiotal år sedan – när deras samarbete ifrågasattes.

– Alliansen gör snarare en poäng av hur bra de samarbetar nu, säger han.

Å andra sidan menar han att Mona Sahlin inte har något val.

– Hade hon inte samarbetat med Mp och V hade hon blivit ifrågasatt om de hade klarat av att samarbeta efter valet.