Experten: Det finns inga kopplingar till dödsfallen

Rykten florerar om att internetfenomenet ”Momo” lett till självmord. Men sociala medier-experten Jack Werner tonar ner varningarna – som spridits världen över.

Internetfenomen har börjat figurera i sociala medier i Sverige.

Värmdö kommun skickade ut ett varningsbrev till föräldrar, om att ”självmordsspelet” skulle kunna övertala barn att ta sitt liv.