NMR, Nordiska motståndsrörelsen

Nazistledaren Simon Lindberg döms för hets mot folkgrupp

avJosefin Silverberg

Foto: Polisen
Simon Lindberg, Nordiska motståndsrörelsens ledare, under ett tal på Mynttorget i Gamla stan, Stockholm den 12 november 2016.

NMR-ledaren Simon Lindberg döms till villkorlig dom och böter av Stockholms tingsrätt, skriver Expressen.
Detta efter att ha ropat ”hell seger” och lyft handen under en demonstration i Stockholm – vilket rätten klassar som hets mot folkgrupp.

Fler än hundra personer anhölls när demonstranter och motdemonstranter drabbade samman 12 november 2016 i centrala Stockholm.

Nu döms ledaren för Nordiska Motståndsrörelsen för att ha ropat ”hell seger” och lyft armen med knuten näve vid ett flertal tillfällen under ett tal.

Tingsrätten bedömer gärningarna som hets mot folkgrupp.

Det var i samband med en av NMR anordnad demonstration 12 november 2016 som Simon Lindberg höll tal på Mynttorget i Gamla stan. Under talet har han enligt åtalet ”uttryckt missaktning för andra folkgrupper med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung” och samtidigt höjt sin högra arm och ropat ”Hell seger”.

Det var den ideella föreningen Juridikfronten som gjorde anmälan till polisen gällande hets mot folkgrupp.

Åklagaren: ”tydlig koppling till nationalsocialism och rashat”

Som Aftonbladet rapporterade om under rättegången i oktober så menar åklagaren Olof Vrethammar att agerandet tydligt förknippas med ”nationalsocialistiska rörelser under 1930- och 1940-talen och med idéerna om rasöverlägsenhet och rashat och en allmän nedvärdering av andra folkgrupper än främst den nordiska” och därför bör bedömas som hets mot folkgrupp, vilket också är Stockholms tingsrätts bedömning.

Som framgår av lagtexten omfattar straffbudet inte bara yttranden utan även meddelanden av annat slag, t.ex. framställning i bild, bärande av kännetecken eller kroppsliga åtbörder. Det utrop, ”hell seger”, och den hälsningsgest som Simon Lindberg utfört avser otvivelaktigt ett sådant meddelande som avses i bestämmelsen” skriver tingsrätten i domen.

Vidare står det:

”Den omständigheten att Lindberg bekänner sig till en nordisk nationalsocialism, och inte till den dåtida tyska, innebär inte att meddelandet är ägnat att uppfattas på något annat sätt än vad som nu sagts. Att meddelandet haft en sådan tydlig koppling för den som mottagit det måste Lindberg ha insett. Gärningen har alltså begåtts uppsåtligen. Med hänsyn till den spridning som meddelandet fått kan gärningen inte bedömas som ringa brott.”

Simon Lindberg har i förhör vidgått de faktiska omständigheterna men nekat till brott. Han har tidigare dömts för medhjälp till misshandel, medhjälp till olaga hot och skadegörelse som skedde i samband med att RFSL:s lokal i Kristianstad attackerades 2006.

ARTIKELN HANDLAR OM