Invånarna i EU allt äldre och färre

NYHETER

Åldersfrågan upp på toppmötet nästa vecka

1 av 2

Persson och Putin ska locka EU:s invånare att göra fler barn.

Befolkningen minskar och medelåldern blir allt högre i unionen.

Frågan blir en av de viktigaste vid toppmötet i Stockholm nästa vecka.

De grå tinningarnas charm håller på att ta över i hela EU. Det föds för få barn och fruktsamheten är alarmerande låg.

Antalet ungdomar i åldrarna 10-29 år kommer att minska fram till 2010. Och bara Tyskland, Irland och Finland kan se en svag ökning av antalet äldre ungdomar i åldrarna 20-29 år.

Irländarna är fruktsammast med knappt två barn per kvinna. Men det räcker ändå inte för att nå den magiska gränsen 2,1 födda barn, vilket är vad som krävs för att hålla befolkningen konstant, uppger en ny undersökning från Statistiska centralbyrån.

Irlands befolkning yngst

Irland har också den yngsta befolkningen räknat efter medelålder. Trots det kommer var femte irländare att vara 60 år eller äldre om 20 år.

Italien har det lägsta intresset för barnafödande, Italienska kvinnor föder ungefär 1,2 barn var. Dessutom har landet den äldsta befolkningen. Var tredje italienare är 60+ om 20 år.

Bland de länder som vill bli medlemmar i EU är det bara Turkiet som klarar att hålla befolkningen över minusstrecket. Turkiska kvinnor föder nästan 2,3 barn var.

I Sverige föds 1,5 barn per kvinna.

Spanjorskor mest seglivade

Längst lever kvinnor i Spanien, tätt följda av kvinnor i Frankrike. Bland männen lever svenska män längst, följda av spanska, italienska och grekiska män.

Största skillnaden mellan mäns och kvinnors medellivslängd finns i baltländerna, där gapet är 10 år.

Minsta skillnaden i mäns och kvinnors medellivslängd - knappt 5 år - finns i Sverige, Danmark och Storbritannien.

Sammanlagt finns 376 miljoner invånare i EU.

Caroline Olsson