Nu vågar fler göra könsbyte

NYHETER

Antalet som ansöker om operationer fördubblat

Allt fler personer i Sverige vill byta kön.

De senaste åren har ansökningarna till Socialstyrelsen fördubblats.

Orsaken är ett mer tolerant samhälle.

Statistik på ansökningar om könsbyte finns sedan början av 1970-talet. Antalet har legat konstant runt ett dussin per år.

Fram till 1999. Då fördubblades plötsligt ansökningarna. Och trenden håller i sig.

Lukas Romson i RFSL:s förbundsstyrelse tror inte att orsaken är att de transsexuella blivit fler.

- Till stor del beror det på en ökad öppenhet i samhället mot personer som avviker från normen. Det gör att folk får bättre möjlighet att komma till insikt om sin egen könsidentitet.

Finns en enhet på sjukhus

En annan förklaring kan vara att det sedan 1999 finns en fungerande enhet för transsexuella på Huddinge sjukhus. Tidigare bollades transsexuella i Stockholm fram och tillbaka i sjukvårdsapparaten. Många gav upp.

- Utredningarna i dag riktar i större utsträckning än tidigare in sig på att faktiskt ge patienten behandling, inte bara att utreda, säger Lukas Romson.

Det finns sex regionenheter för utredning av transsexuella i Sverige, belägna i universitetsstäderna. Könsbytesoperationerna görs bara vid Karolinska sjukhuset i Stockholm. Nio av tio ansökningar går igenom.

Men att få en remiss till någon av specialenheterna är fortfarande besvärligt. Det tar ungefär fyra år tills könsbytet är helt genomfört.

"Stämmer inte överens"

Lukas Romson är 32 år och själv transsexuell. Han kom fram till sin könsidentitet i vuxen ålder och lever i dag med den man han gifte sig med för tio år sedan och deras barn.

- Kroppen stämmer inte överens med det man själv anser att man är. Jag ser ingen skillnad mellan att vara född med en missbildning som att sakna en fot och att vara född så att man ser ut som en flicka fast man egentligen är pojke.

- Jag har aldrig varit kvinna. Det handlar mer om att förstå och hålla isär vad som är man själv och vad som är samhällets förväntningar, säger Lukas Romson.

En på 10 000 är transsexuell

Tobias Brandel