Stabil lodjursstam före jakten

TT

Publicerad 2023-06-25

Ett lodjur i en djurpark i Norge. Arkivbild.

Årets inventering visar att det fanns drygt 1 400 lodjur i Sverige före årets licensjakt – ungefär lika många som tidigare.

I Sverige registrerades under inventeringen i vintras 242,5 familjegrupper, varav en delas med Norge. Det är närapå lika med föregående års 246,5 familjegrupper.

”Lodjurspopulationen ligger därmed fortsatt över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus, som är 870 individer”, säger Mona HansErs, enhetschef på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Andelen honor som får ungar kan påverka tillväxten från ett år till ett annat. Det är därför viktigt att se resultaten som en trend och inte dra slutsatser av enskilda år, skriver verket.

Inventering pågår varje säsong från och med oktober till och med februari nästkommande år.

Efter det att inventeringen blev klar i februari i år har dock licensjakten genomförts. I år var jakten den största sedan 2010 och totalt sköts 188 lodjur.

Sammanlagt fick 201 lodjur fällas under årets jakt, enligt beslut från länsstyrelserna. Det kan jämföras med att 125 djur fick fällas under jakten 2022 och 65 djur 2021.

Samtidigt går det inte att räkna av de skjutna djuren i jakten från inventeringsresultatet för att därefter uppskatta hur stor stammen är, eftersom ett antal nya ungar också fötts under våren.

Sedan 1995 bedrivs licensjakt på lodjur för att reglera populationerna som kan orsaka skador på tamdjur och renar.

Följ ämnen i artikeln