För mycket datorspel ledde till tvångsvård

Uppdaterad 2017-01-20 | Publicerad 2017-01-19

En tonårspojke i Linköping har tvångsomhändertagits sedan han isolerat sig och spelat datorspel under en längre tid, skriver Corren.

I en dom från Förvaltningsrätten i Linköping framgår det att pojken under flera års tid har saknat en fungerande skolgång. Domstolen skriver: ”Han spelar mestadels dataspel och isolerar sig i hemmet.”

Pojken har ett visst umgänge med vänner som han har träffat via sitt spelande, men majoriteten av hans sociala kontakter sker via internet. Enligt domstolen har tonåringen oregelbunden dygnsrytm och bristande rutiner gällande kost och motion, skriver Corren.

Pojken har tidigare varit föremål för olika insatser men det har inte givit något resultat, därför menar socialnämnden att han bör bli föremål för vård enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Förvaltningsrätten delar socialnämndens uppfattning och anser att tonåringens hälsa och utveckling har skadats, samt att det finns en stor risk för att han skadas ytterligare om hans situation inte ändras. Pojken och hans vårdnadshavare motsätter sig tvångsvård.

12-åring köpte spel för 50 000
kronor

ANNONS

Följ ämnen i artikeln