FOI: Rysslands upprustning en förberedelse på storkrig

Här kan tredje världskriget bryta ut

SÄLEN. Rysslands militärmakt fortsätter att växa kraftigt – särskilt i de delar av landet som vetter mot Europa.

I en färsk rapport till regeringen konstateras att Vladimir Putins militära övningar är inriktade på ett nytt potentiellt storkrig.

– Man förbereder sig för storskalig krigföring, säger Fredrik Westerlund, forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

Rikskonferensen Folk och försvar hålls mot en mörk fond av säkerhetspolitiska hot.

Under ett framförande på söndagen varnade två av FOI:s ledande analytiker för utvecklingen i Vladimir Putins Ryssland som de beskriver i rapporten "Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv" som överlämnades till regeringen i december.

”Vill ha ny världsordning”

Gudrun Persson beskriver att Rysslands ledning nu har övergett filosofin att "värna status quo”, att inte blanda sig i andra länders angelägenheter.

– Ryssland vill ha en ny internationell världsordning som består av ett fåtal stormakter med sina respektive maktsfärer. Det kombineras numera med militära operationer, Krim, östra Ukraina och Syrien. Detta är nytt och påverkar direkt säkerheten för mindre grannländer, säger forskningsledaren Gudrun Persson på FOI.

Inför politiker som försvarsminister Peter Hultqvist (S) och tjänstemän från en rad försvarsmyndigheter som satt i publiken uppehöll sig Gudrun Persson särskilt vid inskolningen av ryska barn i "militärpatriotiskt fostran".

– På senare år har vi sett en allt mer intensifierad satsning på den unga generationen i militärpatriotisk fostran. Det finns flera tusen organisationer som ägnar sig åt det här och finansieringen har ökat, säger Gudrun Persson som drog paralleller till ungdomsorganisationen "Sovjetunionens unga pionjärer" som grundades av Josef Stalin 1922.

Flera operationer samtidigt

Forskarna har med hjälp av öppna ryska källor analyserat den militära upprustningen i Ryssland och konstaterar att landet lägger ojämförligt mest pengar på sin militärmakt i förhållande till BNP.

Medan USA har sänkt sina militärutgifter till 3,3 procent av BNP och Kina ligger på 2 procent av BNP har Ryssland ökat sina militärutgifter till 5,4 procent på senare år, enligt FOI-forskarna.

– Den här höga BNP-andelen för försvaret innebär att Ryssland bland utvecklade industrinationer är ett ytterlighetsfall och att villigt att spendera en mycket hög andel av sin BNP för att bygga militär styrka, säger Gudrun Persson.

Enligt forskningsledaren Fredrik Westerlund på FOI har pengarna landet spenderat lett till en fördubbling av den militära förmågan från 2013. Från 18 förband av brigads storlek till 34 brigadstora förband.

– Ryssland har nu förutsättning att inleda två parallella storskaliga offensiva operationer med försvarsgemensam strid och samtidigt bibehålla viss försvarsförmåga i andra riktningar och även en viss strategisk reserv.

Fokuserar på Europa

Dessutom verkar de västra delarna av landet vara högst prioriterade:

– Vi kan konstatera att den ryska militärens handlingsfrihet har ökat mest i västra delen av landet. Särskilt när det gäller offensiva resurser och inte minst när det gäller taktiska kärnvapen.

För Aftonbladet utvecklar Fredrik Westerlund FOI-forskarnas analys om målet för Rysslands militära expansion och den omfattande övningsverksamheten:

– Tittar man på de övningar man genomför handlar det i stor utsträckning om storskalig krigföring. Det är försvarsgemensamma operationer med samverkande mark- flyg och marinstridskrafter. Och motståndaren är inte något litet gerillaförband utan de enda motståndare som skulle kunna matcha det här är Nato och Kina egentligen, säger Fredrik Westerlund.

Publisert:

LÄS VIDARE