Attendo om kritiken: Vi är inte helt överens med IVO

Av: Mary Mårtensson

Publicerad:

Attendo delar inte IVO:s bedömning av hur många anställda som behövs för att ta hand om 50 äldre.

– Vi är ju inte helt överens med IVO, säger Charlotte Näsström Morén, på Attendo.

Det rör sig om tre av Attendos äldreboenden, som kritiseras av IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att vara underbemannade nattetid – Valla Park och Bantorget i Linköping samt Rösegården i Västerås.

På varje boende tar två anställda hand om 50 äldre, varav många är demenssjuka.

Kräver det dubbla

IVO bedömer att det är för lite personal för kunna uppnå en god vård och erbjuda ett tryggt och säkert boende för målgruppen.  IVO kräver därför att bemanningen utökas, så att personalen kan ha uppsikt över alla avdelningar ­under hela dygnet.

Bantorget har fem avdelningar, på fem våningar. 

”Det innebär att bemanningen under rådande förhållanden inte kan understiga fem personal”, skriver IVO.

Verksamhetschefen på Bantorget, Mirsad Masinovic, uppger i yttrandet att Attendo inte delar IVO:s uppfattning. Bemanningen kommer att utökas från två till tre, dock inte till fem, som IVO kräver.

Rösegården har två anställda nattetid på 50 demenssjuka, på sju avdelningar.

En anhörig som befann sig på boendet en natt uppgav i en anmälan till IVO, att avdelningen hade varit obemannad i 1,5 timme på kvällen. Och att ingen personal hade synts till på hela natten.

1 av 2
Charlotte Näsström Morén, Attendo.

”Vi har avtal”

Enligt IVO är förhållandena på Rösegården inte förenliga med god kvalitet. Personalen måste kunna ha uppsikt över alla avdelningar samtidigt och ”utan dröjsmål kunna hjälpa och stödja de boende”.

Regionchefen för Attendo Mellan, Helena Winter, uppger i yttrandet att bemanningen kommer att ut-ökas från två till tre, trots att antalet avdelningar är sju. 

Varför ökar ni inte till det antal som IVO kräver?

– I de här fallen gör IVO en annan bedömning än vi som är berörda parter, kommunen och Attendo.
I grunden handlar dessa ärenden om olika syn på vad som ger trygghet på natten, säger Charlotte Näsström Morén, presschef på Attendo.

– Vi har ju alltid avtal med kommunerna om vilken bemanning som ska vara. Den bemanning som IVO förordar finns inte som krav från kommunens sida.

 Varför rättar ni er inte bara efter IVO:s beslut?

– Det klart att vi rättar oss efter IVO:s slutgiltiga beslut när de kommer. Men vi anser att vi, i överenskommelse med kommunerna, har kompetensen att bedöma hur verksamheten ska bemannas över dygnet, med hänsyn till det skiftande vård- och omsorgsbehovet.

Publicerad:

LÄS VIDARE