Publicerad:

KD säger nej till spårväg – och superbussar

Av: Magnus Jansson Klarin

Publicerad:
Ett ja till spårväg innebär nej till biltrafik på Kungsgatan, menar Jonas Segersam (KD).
Foto: Magnus Jansson Klarin
Ett ja till spårväg innebär nej till biltrafik på Kungsgatan, menar Jonas Segersam (KD).

Kristdemokraternas medlemmar har sagt sitt i spårvagnsfrågan, på söndagskvällen valde man att rösta ned mittenstyrets förslag.

– Som det är nu så har styret bara hastat fram detta förslag, säger Jonas Segersam (KD), kommunalråd.

Ingen spårväg – och heller inget BRT-system. När KD:s medlemmar på söndagen röstade i frågan valde man att säga nej till båda de tidigare föreslagna lösningarna för Uppsalas framtida kollektivtrafik.

– Som det är nu så har styret bara hastat fram detta förslag som tillägg till det ursprungliga förslaget om kapacitetsstark kollektivtrafik i Ultunalänken. När det gäller ett så stort beslut som nytt kollektivtrafiksystem i centrum så kan man inte hasta fram det, säger Jonas Segersam (KD), kommunalråd för Kristdemokraterna som alltså också säger nej till så kallade superbussar.

– Av samma anledning säger vi också i nuläget nej att utreda BRT till Gränby, som styret bara den senaste veckan lagt in som ett nytt förslag till beslut.

Foto: Uppsala kommun
Jonas Segersam (KD), kommunalråd.

”Kungsgatan stängs helt för biltrafik”

På onsdag ska kommunstyrelsen ta ett första vägledande beslut i spårvägsfrågan, och ett slutgiltigt beslut under 2021 kan leda till att all biltrafik stängs på Kungsgatan.

KD kommer, förutom att rösta nej, också presentera egna alternativa yrkanden som innebär att planeringen för kapacitetsstark kollektivtrafik mellan city och Gottsunda/Ultuna avbryts.

– Att fatta beslut om ett nytt kollektivtrafiksystem med nya linjer innan det är bestämt hur det blir med ombyggnationen av Uppsalas resecentrum, och nya broar över Fyrisån, vore ett stort och nästan oåterkalleligt misstag, säger Jonas Segersam och fortsätter.

– Förslaget skulle innebära att Kungsgatan stängs helt för biltrafik, samt att två spårvägslinjer måste samsas om sträckan över Bäverns gränd och Islandsbron.

Publicerad:

LÄS VIDARE

Publicerad: