Domstol: Imamen Abu Raad är ett säkerhetshot

Carl Cato/TT

Uppdaterad 2019-11-05 | Publicerad 2019-08-20

Klas Friberg, chef för Säkerhetspolisen. Arkivbild.

Gävleimamen Abu Raad, hans vuxne son och ytterligare en man som har tagits i förvar av Säkerhetspolisen ska betraktas som säkerhetshot och bör utvisas. Det skriver Migrationsöverdomstolen i yttranden till regeringen.

Tre av de sex män som på begäran av Säkerhetspolisen har tagits i förvar av och ska utvisas av Migrationsverket har överklagat myndighetens beslut. Eftersom de har frihetsberövats med stöd i lagen om särskild utlänningskontroll avgörs frågan om utvisning ytterst av regeringen, som ska fatta beslut baserade på yttranden från Migrationsöverdomstolen.

Domstolen har nu tagit ställning till de tre fallen och skriver att männen anses utgöra ett säkerhetshot mot Sverige.

Bland de tre männen finns imamen Abu Raad och hans vuxne son. Abu Raad har i en rapport från Försvarshögskolan pekats ut som en ledande gestalt inom svensk islamism och ska ha uppmanat följare på sociala medier att stödja terrorgruppen IS.

Underskott av information

Det material som enligt domstolen visar att männen utgör ett hot mot Sverige är belagt med sekretess. Flera av de sex män som hålls i förvar har via sina advokater riktat kritik mot hur Säkerhetspolisen och Migrationsverket hanterar deras ärenden och menar att processen inte lever upp till kraven på rättsäkerhet. Bland annat är advokaterna kritiska till att uppgifter som används som bevis mot männen hålls hemliga för dem.

I beslutet gällande Abu Raad står att "Den utredning som finns i ärendet och som kommit domstolen till handa, är visserligen inte särskilt konkret beträffande den verksamhet som läggs NN till last". Migrationsöverdomstolen skriver vidare att det finns ett informationsunderskott i ärendena som drabbar domstolen och "i än högre grad utlänningen och dennes ombud".

Svårt att utvisa

Även om regeringen fattar beslut om utvisning är det tveksamt om dessa kan verkställas på grund av risken för förföljelse i hemlandet. Migrationsöverdomstolen skriver att männen i så fall bör hållas i förvar i väntan på att utvisningar kan genomföras.

Enligt Säpo skulle utvisningar kunna verkställas genom att regeringen via diplomatiska kanaler får garantier för att männen inte utsätts för förföljelse i sina hemländer.

Flera av männen är verksamma som imamer i muslimska samfund i Sverige. Säkerhetspolischef Klas Friberg har tidigare sagt till TT att männen har spridit motivation till radikalisering och att de har lyckats påverka andra till att följa deras uppmaningar.

ANNONS