LO: Arbetslösa invandrare kan ta jobben

Av:  TT

Arbetslösheten bland nyanlända är hög och många skulle behöva arbeten med låga formella kompetenskrav, enligt LO. Arkivbild.
Arbetslösheten bland nyanlända är hög och många skulle behöva arbeten med låga formella kompetenskrav, enligt LO. Arkivbild.

Det finns många arbetslösa invandrare som skulle kunna ta jobben som i dag går till arbetare utanför EU, enligt LO.

Den utländska arbetskraften behövs eftersom matchningen på svensk arbetsmarknad inte fungerar, kontrar Företagarna.

Enligt fackförbundet LO är en relativt stor del av den lågkvalificerade arbetskraftsinvandringen överflödig.

– Den här arbetskraften behövs generellt sett inte i Sverige i och med att vi har en arbetslöshet, framför allt bland lågutbildade, säger Mattias Schulstad, utredare på LO.

Inte minst är arbetslösheten hög bland nyanlända, där många skulle behöva den här typen av arbete med låga formella kompetenskrav, enligt LO.

"Blir utnyttjade"

Fackförbundet hävdar att arbetskraftsinvandrare inte sällan tas hit av arbetsgivare som utnyttjar människor.

– För många är det här den enda lagliga vägen till Europa och Sverige och vi kan ju se en sammanblandning mellan systemet för arbetskraftsinvandring och systemet för asylinvandring, säger Schulstad.

Han pekar också på en olaglig handel med arbetstillstånd.

– För arbetsgivare är det i princip riskfritt att sälja arbetstillstånd med dagens regelverk. Mörkertalet är stort men vi har fått mängder med rapporter genom åren att detta sker i omfattande skala.

Väl i Sverige tvingas arbetstagaren arbeta långt under den utlovade lönen, och ofta tvingas de även arbeta av sin skuld, enligt LO.

– De lever ofta under mycket dåliga förhållanden ständigt med hotet att de och deras familj blir utvisade om de inte gör som arbetsgivaren säger, säger Mattias Schulstad.

"Arbetskraften viktig"

För några år sedan skärpte Migrationsverket reglerna för att försvåra missbruket. Branschen hävdar nu att det är ett fåtal arbetsgivare som inte sköter sig. Samtidigt framhålls arbetskraften från länder utanför EU som viktig för företagen.

– Sedan många år tillbaka är kompetensbristen det absolut största hindret för att svenska företag ska kunna växa. Det gäller även yrken med lägre kvalifikationer, säger Anna Libietis, arbetsmarknadsexpert på Företagarna.

TT: Det här är ju enkla jobb och samtidigt finns en arbetslöshet i Sverige, inte minst bland nyanlända. Mot den bakgrunden, varför behövs arbetskraft från Ukraina eller Uzbekistan?

– Visst är det så att det finns människor i Sverige som skulle kunna ta många av de här jobben. Men det kan vara så att man inte vill ta det, för att jobbet finns i en annan del av landet, eller att matchningen inte fungerar, säger hon.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN