Skolverket: Slöjförbud inte tillåtet

Av:  TT

Skolverkets bedömning är att ett slöjförbud för skolelever skulle strida mot religions- och yttrandefriheten, som regleras i Europakonventionen och regeringsformen, och dessutom mot den svenska diskrimineringslagstiftningen. Arkivbild.
Skolverkets bedömning är att ett slöjförbud för skolelever skulle strida mot religions- och yttrandefriheten, som regleras i Europakonventionen och regeringsformen, och dessutom mot den svenska diskrimineringslagstiftningen. Arkivbild.

Att förbjuda skolelever att bära slöja är inte tillåtet, enligt Skolverkets bedömning. Ett förbud skulle strida mot religions- och yttrandefriheten.

– Vi uttalar oss bara generellt. Där anser vi att det inte är tillåtet att införa ett generellt förbud mot att bära slöja i skolan, säger undervisningsrådet Emelie Högberg till TT.

Bedömningen är att ett sådant förbud skulle strida mot religions- och yttrandefriheten, som regleras i Europakonventionen och regeringsformen, och dessutom mot den svenska diskrimineringslagstiftningen.

– Det skulle vara möjligt att begränsa grundläggande fri- och rättigheter om man gör det genom lagstiftning och det är riksdagen som har makten att göra det. Men man har i dagsläget inte beslutat om någon sådan lagstiftning, säger Högberg.

I några kommuner har kravet på att införa slöjförbud även omfattat kommunanställd personal.

Tomas Björck, arbetsrättschef inom Sveriges kommuner och regioner (SKR), understryker att det är upp till kommunpolitiker att fatta vilka beslut de vill och att SKR inte har några synpunkter på det.

Men vilken effekt ett sådant förbud skulle ha vet man först när det enskilda fallet prövats i domstol.

Å ena sidan kan arbetsgivaren i grund och botten bestämma om personalens klädsel, till exempel att alla ska bära en viss uniform. Å andra sidan finns personliga fri- och rättigheter som regleras i lag.

– Effekten av ett sådant förbud, om det genomförs, får bedömas i varje enskilt fall utifrån de krav som verksamheten ställer och utifrån de intressen som då ska vägas mot varandra, säger Tomas Björck.

Publisert:

LÄS VIDARE