Regeringen agerar efter protesterna mot social dumpning

Flera av landets kommuner vittnar om att de får ta emot människor utan egen försörjning eller bostad från rikare kommuner.

Nu tillsätter regeringen en utredning för att få bort social dumpning.

– Det är inte okej att göra på det viset, säger civilminister Lena Micko (S).

Civilminister Lena Micko träffade nyligen ett 20-tal kommuner som anser sig utsatta för social dumpning, när socialt utsatta människor utan egen försörjning eller bostad strömmar in från andra kommuner.

Drabbade kommuner vittnar om hur personer i stort behov av samhällsservice uppmanas att flytta, ofta utan att den mottagande kommunen informeras.

Personerna som flyttats har ibland hamnat i undermåliga bostäder med väldigt höga hyror.

”Det är social export, människohandel, kommuner sysslar med i dag”, berättade Hällefors kommunalråd Annalena Järnberg (S), i en intervju med Aftonbladet.

Civilminister Lena Micko (S).
Civilminister Lena Micko (S).

Ny utredning ska kartlägga social dumpning

Lena Micko lovade att snabbutreda frågan – och protesterna har fått gehör. Regeringen kommer i dag att offentliggöra att en ny utredning tillsätts. De ger Statskontoret i uppdrag att undersöka förekomsten av social dumpning för att kartlägga problemen. I dagsläget finns inga uppgifter om hur vanligt det är.

– Eftersom vi inte vet hur stor omfattningen är på detta så måste vi ta reda på hur vi ser till att ingen enskild kommer i kläm, men också vad kommunerna sinsemellan kan göra, säger Lena Micko.

Hur stort är problemet med social dumpning?

– Jag tycker att det är väldigt allvarligt. Det är definitivt en fråga om att människor får information som inte stämmer om vad som händer när de kommer till en mottagande kommun. I förlängningen handlar det om att de får höra att de inte är önskade hos kommunen och får flytta någon annanstans.

Social dumpning har blivit ett allt större problem i mindre kommuner.
Social dumpning har blivit ett allt större problem i mindre kommuner.

Vad säger du om att vissa kommuner agerar på det här sättet?

– Det är inte okej att göra på det viset. Det är en väldigt dålig behandlig av enskilda människor. Även om man behöver stöd av samhället under en tid så är det ändå så att en kommun och ett samhälle måste kunna ta hand om alla sina medborgare.

”Brist på solidaritet”

Civilministern är kritisk mot att kommuner dumpat människor i behov av socialt stöd till andra. Ofta till kommuner som redan har ekonomiska problem.

– Det är en brist på solidaritet mellan människor och tillit mellan kommuner. Det är inte bra att det finns i vårt samhälle. Jag vill betona att jag vet att vi har problem med bostadsbrist och att kunna ordna allting i varje kommun, men det hjälper inte att lämna över det till någon annan.

Lena Micko ser stora risker om social dumpning tillåts fortgå.

– Då får vi ännu mer segregation och ännu mer problem med att bara vissa människor ska få bo i en viss kommun. Att man inte accepterar alla människor, och det är en farlig utveckling.

Ska vara klar 1 september

Tanken är att möjliga inriktningar ska tas fram genom den nya utredningen för att lösa problemen, både för kommunerna och för de personer som drabbats av den sociala dumpningen. Utredningen ska vara klar 1 september och Statskontoret ska ge regeringen förslag på åtgärder 15 november 2020.

Publisert:

LÄS VIDARE