Mjölk ökar risken för förtida död, enligt forskare

Den som dricker mycket mjölk riskerar att dö i förtid.

Om man samtidigt äter mycket frukt och grönt, så kan risken delvis minska.

– Vi tror att det är en komponent i mjölkockret som ökar inflammationsprocessen i kroppen, säger Liisa Byberg, en av forskarna bakom den nya svenska studien.

En tidigare studie visade att hög mjölkkonsumtion ökar risken att dö i förtid samt hos kvinnor även för höftfrakturer.

– Men vi såg inte sambandet om man åt mycket fil, yoghurt och ost, utan det minskade risken, säger Liisa Byberg, docent i medicinsk epidemiologi vid Uppsala universitet.

Kunde högt intag av frukt och grönsaker minska risken med att dricka mycket mjölk?

”Inte bra att dricka mycket mjölk”

Det ville forskarna vid Karolinska institutet och Uppsala universitet undersöka i en uppföljningsstudie. Den bygger på tidigare enkätsvar om kostvanor och livsstil bland 106 000 svenskar i Mellansverige.

– Risken dämpades lite om man samtidigt åt mycket frukt och grönsaker. Men det verkar som att oavsett hur mycket frukt och grönt som kvinnor äter, så är det inte bra att dricka mycket mjölk, säger Lisa Byberg.

Högst risk att dö i förtid hade de kvinnor som drack mest mjölk, tre glas eller mer per dag, och åt minst frukt och grönt, en portion eller mindre.

– De hade nästan tre gånger högre risk för förtida död än jämförelsegruppen.
Lägst risk hade de om åt mest frukt och grönt, fem portioner eller mer per dag, och drack minst mjölk, ett glas eller mindre.

En ökad risk hos kvinnor sågs redan vid ett till två glas mjölk, men hos män först vid en högre konsumtion.

– Vi ser ju den här risken - ju mer mjölk, desto högre risk för förtida död, säger Liisa Byberg.

Skillnaderna mellan könen har, enligt forskarna, biologiska förklaringar.
Deras hypotes är att mjölksockret laktos, när det bryts ned till galaktos i kroppen, ökar inflammationsprocessen och den oxidativa stressen. Det har man kunnat se i djurförsök. Det är underliggande mekanismer för hjärtkärlsjukdom och typ 2-diabetes och påverkar även skelettet och påskyndar åldrandet.

Rådet: Allsidig kost och fem portioner frukt och grönt om dagen

I fil och yoghurt finns en mindre mängd laktos än i mjölk och dessa produkter har, enligt forskarna, även en skyddande probiotisk effekt.

Ska man sluta dricka mjölk efter de nya rönen?
– Vi vill lämna kostråden till myndigheterna. Men om man följer Livsmedelsverkets rekommendationer om en allsidig kost och fem portioner frukt och grönt per dag, så minskar man risken, säger Liisa Byberg.

Kan jag minska risken genom att dricka laktosfri mjölk?
– Det kan finnas galaktos i olika mängder i laktosfri mjölk ändå, beroende på tillverkningssätt.

Laktosfri mjölk är därför ingen lösning på problemet, menar forskarna.

Kan man mäta inflammation i kroppen på vårdcentralen?
– Nej. Det finns en mängd olika biomarkörer som man kan mäta, men det är inget man mäter vid vanliga hälsokontroller, utan i forskningssyfte, säger hon.
Studien publicerades nyligen i American Journal of Epidemiology.

Publisert:

LÄS VIDARE