I Finland får de äldre vänta på vaccinering

Jörn Spolander/TT

Publicerad 2021-01-01

I Finland är iva-personal först prioriterad för vaccinering mot covid-19. Arkivbild.

Finland sticker ut bland de nordiska länderna när det gäller strategin att vaccinera befolkningen mot covid-19. I stället för att prioritera de äldsta och sköraste är det iva-personalen som står först i kön.

– Vårt strategiska program har flera mål. Ett är att undvika dödsfall och svåra sjukdomsfall. Men det handlar också om att säkra sjukvårdens kapacitet, säger Hanna Nohynek, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd, Finlands motsvarighet till Folkhälsomyndigheten.

– Därför vaccinerar vi nu i första hand personalen på intensivvårdsavdelningar, akutmottagningar och de som vårdar covidpatienter. De är väldigt svåra att ersätta. Om de skulle få covid-19 skulle det få katastrofala följder för vården, med många dödsfall som resultat, tillägger hon.

Andra halvan av januari

Först därefter kommer Finlands äldre invånare, över 80 år, att erbjudas vaccin. Enligt Hanna Nohynek blir det troligen aktuellt under den andra halvan av januari.

I de andra nordiska länderna är strategin i stället att så fort som möjligt vaccinera de äldsta och sköraste personerna, och de personer som vårdar dem på äldreboenden och inom hemtjänsten.

– Iva-personalen kommer längre fram. Vi har inga beslut än, men i första hand kommer hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar covidpatienter, säger Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell.

TT: Finns det inte anledning att prioritera iva-personalen, som också har nära kontakt med covidpatienter?

– Vi har ju en del utbrott där. Men risken att smittas i själva vårdkontakten bedömer vi som ganska liten. När man har studerat det här ordentligt verkar det främst vara så att personal smittar varandra i personalrum och fikarum. Det vore ganska konstigt att man blev smittad av patienter, för på iva har man ju bra skyddsutrustning, säger Anders Tegnell.

"En arbetsmiljöfråga"

Hanna Nohynek delar uppfattningen att det inte är i kontakt med patienterna som iva-personalen i första hand riskerar att smittas. Men enligt deras bedömning är det inte avgörande var smittorisken är störst.

– Vi ser det som en arbetsmiljöfråga, att de ska ha det allra bästa skyddet som går att uppbringa för att kunna utföra sitt mycket viktiga arbete. Det spelar ingen roll om de smittas i matsalen eller på fritiden. Det handlar om personer som mycket svåra att ersätta, och det skulle vara katastrofalt om de blev sjuka, säger Hanna Nohynek.

Både Anders Tegnell och Hanna Nohynek påpekar att de olika strategierna måste utformas utifrån smittoläget i landet och på äldreboendena. I Finland har det inte förekommit någon omfattande smittspridning på äldreboendena, och smittspridningen i landet är just nu lägst i Norden – med 100 fall om dagen per 100 000 invånare de senaste två veckorna, jämfört med 755 i Danmark och nästan 880 i Sverige.

Följ ämnen i artikeln