Attendo-chefernas jättebonusar

Anställda vittnar om fusk bakom Attendo-bonusar

Efter Aftonbladets frågor – vårdjätten slopar bonussystemet

Av: 

Mattias Sandberg

Christoffer Nilsson

NYHETER

Här vittnar anställda om fusk bakom Attendo-chefernas bonusar.

Nu kan Aftonbladet avslöja hur flera medarbetare uppger att de manipulerat bonusgrundande enkäter.

Vårdjättens toppchefer har vägrat att ställa upp på en filmad intervju och bett om skriftliga frågor.

Drygt en timme innan tiden att svara gick ut meddelade Attendo att de slopar bonussystemet.

Aftonbladets granskning av vårdjätten Attendo och deras bonusmiljoner till toppcheferna har väckt starka reaktioner den senaste månaden.

Aftonbladet har nu intervjuat ett 30-tal anställda på Attendo i flera olika positioner, från vårdbiträden till verksamhetschefer.

Av rädsla för repressalier vill de vara anonyma.

Flera av dem berättar om fusk med enkäter som är bonusgrundande för cheferna.

Aftonbladet bad redan i maj om att få göra en filmad intervju med koncernchefen Martin Tivéus, men blev hänvisade till Ulrika Eriksson, vd för Attendo Skandinavien.

Men toppcheferna ville inte ställa upp på en filmad intervju.

Efter att istället ha fått flera skriftliga frågor i slutet av förra veckan om fusk med enkäterna, meddelade Attendo på tisdagen i ett pressmeddelande att de nu slopar bonussystemet som omfattar hundratals chefer runt om i landet.

Martin Tivéus, koncernchef för Attendo, har inte velat ställa upp på en intervju med Aftonbladet.

Hittade på svar

Det var drygt en timme innan tiden att svara på Aftonbladets frågor löpte ut.

– Den negativa påverkan på Attendos chefer och medarbetare som den återkommande debatten kring rörliga ersättningar orsakar, står inte i proportion till nyttan för bolaget och gör att vårt arbete med att förbättra och utveckla omsorgen kommer i skymundan, säger koncernchefen Martin Tivèus i en kommentar.

Bonusen kopplas till det ekonomiska resultatet, och till resultatet från medarbetar- och brukarenkäter.

Enligt källorna är det de två sistnämnda enkäterna som har manipulerats.

En anställd berättar om hur hen skrivit påhittade svar för brukarna:

– De kunder som vi vet svarar dåligt fick vi inte fråga. När vi inte fick ihop tillräckligt många svar sa chefen att jag skulle svara. Jag hittade på och fyllde i för att det skulle ge högt resultat. Det känns inte rätt. Om inte svaren är rättvisa kan vi inte ge bättre vård.

Varför gjorde du det?

– I den tjänsten jag har går det inte att ifrågasätta. Då tycker de att det finns nya att ta in. Det är bara att göra det. Jag behöver pengarna.

En annan anställd berättar hur man manipulerade brukarna att svara så bra som möjligt.

– Våra brukare förstod inte riktigt hur man fyllde i och de förstod inte varför. Arbetsuppgiften var att motivera dem att fylla i så högt som möjligt. Det enklaste då var att vi satte oss ner och om de gav en låg siffra skulle vi förklara varför de hade fel tills de ändrade.

En person som i egenskap av verksamhetschef fått bonus i flera år bekräftar fusk med enkäterna.

– Det stämmer. Medarbetare fyller i brukarenkäter på order av chef. Verksamheten får fina siffror fastän verkligheten inte är så. När jag kom in sa man bara att så har vi alltid gjort, säger källan.
Endast ett fåtal av dem som Aftonbladet pratat med säger att de känt till att ett visst resultat i enkäterna inneburit att cheferna fått bonus.

Vårdjätten Attendo.

”Det fuskades”

Ytterligare en erfaren verksamhetschef vittnar om hur det under flera års tid även fuskats med enkäten om medarbetarnas nöjdhet.

Medarbetarenkäten har tidigare utförts på papper. Någon på de respektive verksamheterna skrev in resultatet på dator.

– Det fuskades när resultatet skulle föras in, jag vet att det förekom, säger källan.

Aftonbladet har även tagit del av intern kommunikation som stärker uppgiften om fusk genom just den metoden. En källa vittnar om hur chefer samlat ihop enkätsvar, ifrågasatt svar och pressat de anställda att ge höga resultat.

Medarbetare uppger att chefer beordrat dem att inte sätta för låga betyg, även efter att svaren började lämnas digitalt. Andra medarbetare uppger att den indirekta pressen och rädslan för chefer gör att siffrorna inte går att lita på.
Strax före klockan 10 på tisdagen svarade Ulrika Eriksson, vd för Attendo Skandinavien, skriftligt på Aftonbladets frågor.
– Vi har nolltolerans för fusk med brukarundersökningar. Vi kan kraftfullt dementera att detta skulle vara vanligt förekommande. Brukarundersökningarna hanteras av Socialstyrelsen och den stora majoriteten svar fylls i direkt av anhöriga. Om fusk med brukarundersökningar trots allt skulle inträffa i något enskilt fall, så vore det tjänstefel och ett allvarligt brott mot våra interna regler. Detta skulle leda till omedelbara konsekvenser, svarar hon.
När det gäller medarbetarundersökningarna svarar Eriksson:

– Återigen, medarbetarundersökningen är digital, anonym och individuell och görs med hjälp av externt systemstöd. Varje medarbetare berättar om sin egen syn i syfte att vi ska kunna förbättra verksamheten. Skulle det förekomma manipulation i något fall så vore det helt i strid med våra regler och skulle omedelbart leda till åtgärder.

Aftonbladets avslöjandet om att det hade betalats ut miljonbelopp i bonus till sex toppchefer under pandemin, samtidigt som den privata vårdjätten fått coronastöd, väckte politiska krav på lagändringar.

Koncernchefen Martin Tivéus valde att skänka bort sin miljonbonus till en av Attendos utbildningsfonder.

 

ANNONS

Muminmuggarna ABC finns nu åter att beställa i duopack! Förbeställ dina muggar redan idag.

Extern länk från Nordic Nest

Beställ här

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter

/

Attendo-chefernas jättebonusar

LÄS VIDARE

Attendo slopade bonusen – efter de här frågorna

ÄMNEN I ARTIKELN

Attendo-chefernas jättebonusar

Attendo

Bonusar