Beslut vid digitalt kommunfullmäktige upphävs

Av:  TT

Förvaltningsrätten upphäver samtliga beslut vid två kommunfullmäktigemöten i Luleå. Arkivbild.
Förvaltningsrätten upphäver samtliga beslut vid två kommunfullmäktigemöten i Luleå. Arkivbild.

Lever kommunpolitikernas numera ofta digitala sammanträden upp till lagkraven? Inte alltid, anser Förvaltningsrätten som upphäver samtliga beslut som fattades vid två av Luleås kommunfullmäktigemöten i december.

Förvaltningsrätten konstaterar i domen att det är både möjligt och tillåtet att låta ledamöter delta på distans i fullmäktiges sammanträden. Men det finns vissa krav på hur detta genomförs.

"Deltagandet måste ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor", skriver Förvaltningsrätten.

Under de aktuella sammanträdena – den 21 och 22 december 2020 – har dock, konstaterar domstolen, de distansdeltagande ledamöterna inte kunnat se de ledamöter som deltog fysiskt i möteslokalen. Vid sammanträdet den 21 december 2020 har dessutom bilduppkopplingen slutat att fungera för en distansdeltagande ledamot.

"Detta utgör sådana brister att de beslut som fattats vid sammanträdena inte kan anses ha tillkommit på ett lagligt sätt. De ska därför upphävas", skriver Förvaltningsrätten.

Lagmannen Victoria Bäckström kommenterar domen:

"Eftersom frågan inte är prövad tidigare kan den mycket väl komma att prövas även av högre instans. Vår bedömning överensstämmer dock med den tolkning som Sveriges Kommuner och Regioner gjort."

Publisert: