Skolverket ställer in nationella prov

TT

Publicerad 2020-12-15

Skolverket ställer in de nationella proven under vårterminen, meddelar utbildningsminister Anna Ekström (S) på en pressträff.

– Ett beslut att ställa in nationella prov är inte önskvärt, men det bedöms nödvändigt, säger hon.

Anledningen är att såväl elever som lärare behöver fokusera på undervisningen under våren.

– Det har varit en arbetsam och tuff tid i en extraordinär höst, säger Ekström och fortsätter:

– Skolan behöver goda förutsättningar för att planera. Därför ger vi nu, i god tid, besked om att Skolverket har beslutat att ställa in de nationella proven under våren 2021.

Ett undantag

Beslutet omfattar grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Undantag görs för proven i årskurs tre i lågstadiet – eftersom de är viktiga för att följa upp elevernas lärande och kunna sätta in extra stöd om det behövs. Lärarna i årskurs tre behöver dock inte rapportera in resultatet till Skolverket.

En positiv konsekvens av beslutet blir att lärare och elever får mer tid till undervisning och det kommer också att lätta lärarnas arbetsbörda i vissa avseenden, säger ministern.

Skolinspektionen har under hösten, på grund av pandemin, i huvudsak granskat skolan genom digitala besök, berättar Anna Ekström.

– Skolinspektionen kommer den närmaste tiden följa skolors arbete och bidra till att säkra så god kvalitet som möjligt under rådande omständigheter, säger hon.

Behöver anpassa

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson poängterar att beslutet gäller för vårens prov. Det pågår nationella prov den här veckan och de ska genomföras enligt plan.

Att vårens prov däremot ställs in beror på att de inte kan genomföras på ett likvärdigt sätt.

– De nationella proven mäter kunskaper som eleverna ska ha fått under den undervisning som har bedrivits och vi vet att undervisningen har påverkats. Vi vet att undervisning har ställts in, vi vet att lärare och elever är sjuka, säger Peter Fredriksson.

– Dessutom vet vi att det rent praktiskt är svårt att genomföra proven under en pandemi.

Skapade problem

Att beslutet kommer redan nu beror på att både lärare och elever behöver framförhållning.

– Eleverna behöver veta att det nu kommer vara andra tillfällen, andra prov då de kan visa sina kunskaper, säger Peter Fredriksson och fortsätter:

– Förra våren ställde vi in de nationella proven så sent som i mars. Det skapade en del problem både för lärare och elever eftersom man hade planerat att det var med hjälp av dem man skulle få underlag för betygsättning. Nu kommer det ett besked i god tid vilket gör att lärare kan planera uppföljningen på ett annat sätt.

"Elever kan känna oro"

TT: Hur ska man kunna genomföra betygsättning på ett bra sätt utan de nationella proven?

– De nationella proven är bara en del som lärare använder för att betygsätta elever. Bedömning sker hela tiden och man har många olika tillfällen då elever kan visa sina kunskaper, säger Peter Fredriksson.

För att underlätta lärarnas arbete med betygssättningen ska Skolverket, så långt det är möjligt, förse lärarna med bedömningsstöd som de kan använda för att följa upp elevers lärande och sätta betyg.

TT: Hur påverkar det här de gymnasieelever som tar studenten i vår, och som till stor del har studerat på distans under året?

– Jag har stor förståelse för att elever kan känna oro och vara bekymrade över hur betygen sätts och över hur deras skolgång kommer att se ut under våren. Men jag är ganska säker på att lärare och elever tillsammans kommer att göra sitt yttersta för att hantera den här situationen, säger Peter Fredriksson.

PODD Vaccinfrågan: Så kan det funka i regionerna

Aftonbladet Daily med Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare i Region Örebro.

 
Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på Lyssna-knappen