Därför kan en domare stoppa Trumps beslut

Foto: AP TT NYHETSBYRÅN
USA:s högsta domstol
NYHETER

Det amerikanska systemet är uppbyggt på ”checks and balances”, vilket på svenska kan översättas med ”maktfördelning”.

Det ger domstolarna mycket makt över de amerikanska lagarna.

USA:s konstitution (grundlagar) slår fast att makten ska vara uppdelad mellan tre instanser:

  • Presidenten, som styr landet,

  • Kongressen (senaten och representanthuset), som stiftar lagar

  • Högsta domstolen, som kontrollerar att alla lagar stämmer med grundlagarna.

Domstolssystemet är i sin tur uppdelat. Lagarna och de dekret (exekutiva ordrar) som presidenten skriver kan prövas av någon av USA:s 94 distriktsdomstolar. Deras beslut kan överklagas till en appellationsdomstol. Appellationsdomstolens beslut kan därefter hamna i Högsta domstolen.

  1. I fallet med Donald Trumps inreseförbud stämdes staten av två delstater: Washington och Minnesota. Distriktsdomstolen i Seattle beslutade, via domaren James Robart (som tillsattes av George W Bush) att stoppa inreseförbudet.

  2. Justitiedepartementet överklagade till appellationsdomstolen, som avslog begäran om att omedelbart återinföra förbudet.

  3. Den 9 februari beslutade appellationsdomstolen, efter att ha hört justitiedepartementet och de två delstaternas argument, att permanent stoppa inreseförbudet. Trumps dekret skadade såväl individer som affärsintressen i landet, samt att det utgör en diskriminering på religiösa grunder, enligt domstolen.

  4. Inreseförbudet skulle gått till Högsta domstolen – om Trump-administrationen valt att gå vidare. Men istället skrev Trump en ny, reviderad order. Även den stoppades dock, denna gång av en domstol i Hawaii.