Möjlighet till utegångsförbud utreds

Av:  TT

Socialminister Lena Hallengren (S) och utredaren Lars Hedengran håller pressträff om behovet av att modernisera smittskyddslagen.
Socialminister Lena Hallengren (S) och utredaren Lars Hedengran håller pressträff om behovet av att modernisera smittskyddslagen.

Regeringen vill rusta smittskyddslagen inför framtida pandemier.

En utredare ska bland annat se om utegångsförbud bör kunna införas.

Regeringen anser att den nuvarande smittskyddslagen behöver moderniseras. Den är framför allt utformad för att hindra enskilda individer från att sprida smitta, enligt socialminister Lena Hallengren (S).

– Vi vill ha en smittskyddslag som tar höjd för pandemier och epidemier, säger hon.

Under den pågående covidpandemin har regeringen därför behövt ta fram nya lagar och lagändringar för att kunna genomföra de åtgärder som man ansett nödvändiga. Det främsta exemplet på det är den tillfälliga covid-19-lagen.

Behövs utegångsförbud?

Utredaren Lars Hedengran, rättschef på socialdepartementet, ska nu bland annat titta på vilka möjligheter som bör finnas för att begränsa folksamlingar vid stora smittoutbrott.

Han ska också fundera på var och ens skyldighet att inte bidra till smittspridning och om de som struntar i sina skyldigheter ska drabbas av sanktioner. Det skulle till exempel kunna handla om böter ifall man struntar i uppmaningar att bära munskydd eller hålla ett visst avstånd i vissa sammanhang.

Lars Hedengran ska även utreda om det behövs möjlighet till extraordinära åtgärder. Hallengren nämner några exempel, som provtagning vid inresa till Sverige och att kunna utfärda regionala reseförbud.

Utredaren ska också analysera om utegångsförbud i andra länder har haft en avgörande effekt på smittspridningen där.

– Om bedömningen är att så är fallet, då ska utredaren överväga om det finns skäl att i svensk lagstiftning ge utrymme för tillfälliga utegångsförbud som en extraordinär smittskyddsåtgärd, säger Hallengren.

”Enormt ingrepp”

TT: Vad är din bild av hur effektivt utegångsförbud har varit?

– Jag är beredd att revidera den om utredaren kommer med väldigt goda argument, men i grund och botten så tycker jag inte att vi ska ha utegångsförbud. Det är ett enormt ingrepp i människors frihet, säger Hallengren.

I direktiven till utredaren understryker regeringen att varje eventuell extraordinär smittskyddsåtgärd förutsätter mycket noggranna överväganden vad gäller grundläggande fri- och rättigheter.

Regeringen vill också att utredaren ser över hur regelverket för testning och smittspårning kan förbättras, samt hur smittskyddet ska kunna stärkas för vissa grupper inom socialtjänsten. Det handlar till exempel om att kunna isolera personer på särskilda boende och att kunna vårda smittade separat.

– Det har saknats i dagens lagstiftning, säger Hallengren.

Öppen fråga

Utredaren får två år på sig för att ta fram förslag, men när det gäller eventuella förslag på extraordinära smittskyddsåtgärder ska de redovisas senast den 15 maj nästa år.

– Det kommer att vara en utmaning. Syftet är att det ska finnas rimliga verktyg för riksdag, regeringen och myndigheter att kunna ta sig an en kommande pandemi. säger Lars Hedengran om utredningen.

TT: Kan regeringen komma att få ökade befogenheter?

– Det återstår att se vad vi kommer fram till. Just nu är det en öppen fråga hur olika ansvar ska fördelas, säger Hedengran.

På justitiedepartementet håller man också på att arbeta med direktiv till en utredning som ska se över om regeringen behöver utökade befogenheter vid olika typer av katastroflägen.

Publisert: