Lokaler för sjukvård i krig ska kartläggas

Av:  TT

Socialdepartementet och socialminister Lena Hallengren (S) vill se över vilka utrymmen som kan användas för sjukvård inom totalförsvaret.
Socialdepartementet och socialminister Lena Hallengren (S) vill se över vilka utrymmen som kan användas för sjukvård inom totalförsvaret.

Regeringen vill se över var sjukvård kan bedrivas inom totalförsvaret. Socialstyrelsen får därför i uppdrag att kartlägga statusen på lokaler runt om i landet där det skulle kunna bedrivas vård i händelse av krig.

Många befintliga skyddade utrymmen har tiotals år på nacken. Tidigare utredningar om hälso- och sjukvårdens beredskap har visat en del av dem riskerar att inte vara anpassade efter dagens vårdbehov.

Målet med uppdraget är därför att ta reda på vilka utrymmen som är i dugligt skick, vilka som är eftersatta och om det i så fall är något som går att åtgärda. På vissa håll kan öppnar regeringen för att riva vissa byggnader.

”För sjukhus som är centralt etablerade i städer är tillgången till exploaterbar mark begränsad och det kan därför finnas goda skäl att vilja riva icke ändamålsenliga byggnader och lokaler för att ge plats för moderna vårdverksamheter”, skriver regeringen i uppdraget.

Socialstyrelsen ska lämna en redovisning av uppdraget till Socialdepartementet senast den 2 maj 2023.

Publisert: