Ikeas tvärvändning – efter frågorna om skogsskövling

Publicerad 2022-02-04

Ikea hävdade att den ukrainska underleverantören hade rätt att fälla friska träd i naturskogen – och lovade att man berättat hela sanningen om den misstänkta skövlingen.

Men efter Aftonbladets frågor har möbeljätten raderat i pressmeddelandet.

Nu förnekar man plötsligt att friska träd har huggits ner.

Ikea är en av världens största inköpare av trä. Varje sekund, dygnet runt, året runt, huggs ett träd ner på jorden för att förse möbeljätten med råvara.

I sin reklam utlovar Ikea nolltolerans mot olaglig skövling. Men i december kunde Aftonbladet dokumentera hur Ikeas underleverantör i Ukraina på minst fyra platser huggit ner eller planerade att hugga ner fullt friska träd under förevändningen att de var sjuka eller döda.

På måndagen presenterade Ikea en egen utredning, som uppgavs fria underentreprenören. Friska träd hade visserligen fällts på de aktuella platserna och trät hade delvis hamnat i Ikeas försörjningskedja, men något lagbrott hade inte skett, enligt företaget.

– Vi har berättat sanningen, sa Ulf Johansson, Ikeakoncernens högste ansvarige för skogs- och träfrågor i en intervju.

Efter intervjun skickade Ikea ut fem lågupplösta bilder, som enligt möbelföretaget utgjorde den kompletta bilddokumentationen från företagets veckolånga platsbesök. Bilderna uppgavs visa att skogen trots allt varit angripen av skadesvamp.

Ett rödmärkt träd på väg att fällas. Ikea hävdar nu att samtliga träd som fälldes var döda eller svårt sjuka.
Ett rödmärkt träd på väg att fällas. Ikea hävdar nu att samtliga träd som fälldes var döda eller svårt sjuka.
Stubbar efter skyddsavverkade träd.
Stubbar efter skyddsavverkade träd.

Bekräftade avverkning

Erfarna skogs- och svampexperter har sedan dess dömt ut bilderna, konstaterat att varken den uppgivna skadesvampen eller någon röta syntes till – och tillbakavisat tanken på att svamp skulle kräva avverkning av stora arealer.

– Jag tror de flesta människor förstår att svamp hör hemma i skogen. Att Ikea inte har den kunskapen utan försvarar sådana här otroligt långsökta bortförklaringar är skamligt, sa skogsbiologen Sebastian Kirppu.

Men oklarheterna stannade inte där. I sitt pressmeddelande tillstod Ikea att friska träd skyddsavverkats på samtliga platser, men att detta var fullt tillåtet enligt ukrainsk lag. Ett påstående Ulf Johansson bekräftade.

– Sanitetsavverkning av skog på ett ansvarsfullt sätt innebär att man avverkar enstaka friska träd, sa han.

Men Ikeachefens uppgift skulle visa sig rimma illa med ukrainsk lag.

Ett rödmärkt träd på väg att fällas. Ikea hävdar nu att samtliga träd som fälldes var döda eller svårt sjuka.
Ett rödmärkt träd på väg att fällas. Ikea hävdar nu att samtliga träd som fälldes var döda eller svårt sjuka.

”Struntar i lagstiftning”

På tre av de fyra platserna utförde Ikeas underleverantör så kallad selektiv skyddsavverkning. Något som innebär att bara döda träd eller träd som är kraftigt försvagade av svampangrepp får fällas, enligt paragraf 12 i den ukrainska skogslagen.

– Min bild är att Ikea tydligt struntar i lagstiftningen, säger den ukrainske skogsexperten Yehor Hrynyk vid Ukrainian Nature Conservation Group.

Efter intervjun har Ikea hävdat att rätten att hugga ner friska träd vid selektiv skyddsavverkning står inskriven i ett annat ukrainskt lagrum, utan att kunna precisera vilket.

Ikeas ursprungliga pressmeddelande, med den strukna texten i rött.
Ikeas ursprungliga pressmeddelande, med den strukna texten i rött.
Stubbe efter skyddsavverkat träd.
Stubbe efter skyddsavverkat träd.

Raderade mening

Efter ytterligare påtryckningar från Aftonbladet har Ikea nu plötsligt tvärvänt. Företaget har skrivit om i sitt pressmeddelande och raderat uppgiften om att friska träd avverkats på platserna.

”I dokumentationen finns inga indikationer som visar att träd enligt klass 1 eller 2 (reds.anm friska träd eller angripna träd försvagade av normalgraden) skulle ha avverkats på platserna som var föremål för selektiv skyddsavverkning”, skriver presstalespersonen Hannes Mård i ett mejl.

Aftonbladet har erbjudit Ikea att ta del av ett omfattande material av högupplösta, geotaggade bilder, som visar ett stort antal friska friska träd som rödmarkerats för att fällas eller som redan fällts på de aktuella platserna. Träd som nu, till del, redan kan ha hamnat i Ikeamöbler.

Ikeas underleverantör fäller träd på bergssluttning utan skyddskläder eller hjälm.
Ikeas underleverantör fäller träd på bergssluttning utan skyddskläder eller hjälm.

Alternativ uppfattning

Ikea har inte återkommit med svar.

I stället håller möbelföretaget fast vid sin nya, alternativa uppfattning att samtliga träd som dokumenterades på bergssluttningarna i Karpaterna antingen var döda eller kraftigt försvagade av svampangrepp.

I företagets omskrivna pressmeddelande är påståendet om att avverkningen av naturskogen var laglig fortfarande kvar.

LÄS VIDARE