Vanlig medicin bakom drogrelaterad död

Av: 

TT

Sju av tio som dör av droger gör det av godkända narkotikaklassade läkemedel.

Illegala drogerna står bara för en mindre del, 25 procent, av alla dödsfall som rapporteras som drogrelaterade.

Under 2020 dog 822 personer i Sverige av drogförgiftning orsakad av läkemedel, narkotika eller biologiska substanser. År 2019 var siffran 894.

Antalet narkotikarelaterade dödsfall i Sverige har ökat över tid, men minskat något de senaste tre åren.

En av de vanligaste orsakerna var självmord. Under 2019 genomfördes 252 självmord med enbart läkemedel, oftast sömnmedel.

Vanliga läkemedel används ofta vid självmord. Arkivbild.
Vanliga läkemedel används ofta vid självmord. Arkivbild.

En ny rapport från Socialstyrelsen, som Svensk Farmaci skriver om, visar att det i över 70 procent av de drogrelaterade dödsfallen är godkända läkemedel som ligger bakom. Rapporten är ett resultat av ett gemensamt regeringsuppdrag till Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Rättsmedicinalverket och Läkemedelsverket.

Socialstyrelsens rapport visar att mellan 50 och 65 procent av de döda hade en missbruksdiagnos, och runt 45 procent hade en smärtdiagnos, fem år före dödsfallet. En andel av dödsfallen beror sannolikt på att man har feldoserat sin smärtmedicinering eller blivit beroende av den.

Män som inte utbildat sig utöver grundskolan är överrepresenterade bland de narkotikarelaterade dödsfallen och även bland de som dör av överdoser av illegala droger. Kvinnor dör oftare dör av godkända läkemedel.

Publisert:

LÄS VIDARE