Regeringen: Katter ska märkas

Av:  TT

Har du katt? Då vill regeringen, enligt ett förslag, att du registrerar och märker den i ett nytt kattregister från 2023. Arkivbild.
Har du katt? Då vill regeringen, enligt ett förslag, att du registrerar och märker den i ett nytt kattregister från 2023. Arkivbild.

Katter ska registreras och märkas, föreslår regeringen.

Tanken är att det ska höja kattens status och minska problemen med hemlösa katter, bland annat.

Förslagen finns i en lagrådsremiss som regeringen skickar vidare till Lagrådet för granskning.

– Det finns ju katter i ungefär 700 000 hushåll idag och de allra flesta tar väl hand om dem. Men det finns kanske 100 000 katter som inte har något hem och riskerar att fara ganska illa, säger näringsminister Ibrahim Baylan (S).

Baylan har djurfrågor på sitt bord sedan han fick axla även den avgångna landsbygdsministerns frågor.

– Och nu är vår bedömning att det är motiverat med samma regler som för hundar, säger Baylan.

Ägare ska bli skyldiga att registrera och märka sina katter från och med 2023, enligt förslagen. För hundägare är det sedan länge obligatoriskt att göra det.

Böter

Den kattägare som inte registrerar och märker ska kunna få ett föreläggande med en varning om böter för att rätta till det.

Registret ska göra det lättare att leta rätt på ägarna till bortsprungna katter. Det ska också minska polisens omfattande arbete med att hantera katter som hittats eller lämnats in samt göra det enklare att ställa någon till svars när katter vanvårdas.

Bakgrunden till förslagen är en utredning som regeringen fick 2019. Utredaren föreslog tvång på att registrera och märka katter. Hon ville att Jordbruksverket, som ansvarar för hundregistret, också ska ta hand om det för katter.

”Dyrt och krångligt”

Jordbruksverket sade nej till det när myndigheten lämnade sina synpunkter på utredningen men det har inte regeringen lyssnat på. Verket ifrågasatte också hela idén med ett register för katter och gick emot tron på att det skulle lösa problemen med hemlösa katter. Det skulle bli dyrt och krångligt att sätta upp och hålla i trim, enligt myndigheten.

Det viktigaste att göra vad gäller hemlösa katter är att hitta åtgärder som gör att de inte okontrollerat kan reproducera kattungar, hävdade verket.

Myndigheten hade inte stora förväntningar på människors vilja att leva upp till de föreslagna kraven. Det kan bli svårt att få ”en god efterlevnad av reglerna”.

”De mindre ansvarstagande katthållarna kommer troligen relativt enkelt kunna ignorera detta krav och det positiva effekten kommer då att utebli”, skrev Jordbruksverket i sitt remissvar.

Befintligt register

Förra sommaren gjorde Jordbruksverket en insats för att få hejd på katternas produktion av ungar. Då infördes regler som säger att ägaren bör se till så att katter som rör sig fritt ute är steriliserade, kastrerade eller på annat sätt förhindrade att föröka sig okontrollerat.

Näringsministern säger att hans departementet bedömer att kostnaden för att registrera en katt kan bli 80 kronor. Märkningen kan komma att kosta mellan 200 och 700 kronor.

Det finns redan åtminstone ett register för katter, ett frivilligt. Sveriges kattklubbars riksförbund, Sverak, har ett som rymmer 400 000 katter och som växer år för år. Förbundet har tidigare gjort klart att man gärna skulle ta hand om det register som nu föreslås.

Ibrahim Baylan säger att lagförslaget öppnar för Jordbruksverket att samarbeta med exempelvis Sverak om det anses lämpligt.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN