Putin: Sverige i Nato inget hot mot Ryssland

Av:  TT

Att Sverige och Finland skulle gå med i Nato utgör inget hot mot Ryssland, säger president Vladimir Putin. Men samtidigt varnar han för att Ryssland kommer svara om Natoalliansen utvidgas.

President Vladimir Putin har inga problem med Sverige eller Finland, säger han, enligt ryska medier.

Att länderna skulle ansöka om att bli medlemmar i Nato utgör inget hot mot Ryssland, fortsätter presidenten men säger samtidigt att Ryssland kommer att svara på en utvidgning av militär infrastruktur i områden som går med i försvarsalliansen.

– Utvidgningen av den militära infrastrukturen till detta territorium kommer definitivt att föranleda ett svar från oss. Och vi får se vad det kommer att bli, beroende på vilka hot detta skulle utgöra för oss, säger Putin vid ett toppmöte inom den Moskvaledda säkerhetsorganisationen CSTO, där sex forna Sovjetstater ingår, enligt den ryska nyhetsbyrån Interfax.

”Allvarligt misstag”

Rysslands vice utrikesminister Sergej Ryabkov kallar Sveriges och Finlands planer på att gå med i Nato ett ”allvarligt misstag”.

Om Nato definierar Ryssland som ett ”direkt hot” kommer landet att leva upp till det, säger han.

– Den övergripande nivån av militära spänningar kommer att öka, och det kommer att bli minskad förutsägbarhet på detta område. Det är synd att sunt förnuft offras för en inbillad idé om vad som bör göras under gällande förutsättningar, säger Sergej Ryabkov i Moskva på måndagen, rapporterar den ryska nyhetsbyrån Interfax.

– Det här är ytterligare ett allvarligt misstag med långtgående konsekvenser.

”Direkt hot”

Nato meddelade nyligen att organisationen planerar att beteckna Ryssland som ett direkt hot i sitt nya strategidokument som ska gälla från sommaren 2022.

Om så blir fallet kommer Ryssland att leva upp till det, säger Ryabkov.

– Vi kommer att utgöra ett direkt hot mot dem för att leva upp till den definitionen, säger han, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Kremls talesperson Dmitrij Peskov säger att beslut från Sverige och Finland om att gå med i Nato inte kommer att öka säkerheten i Europa.

– Vi är inte övertygade om att det kommer att stärka eller förbättra säkerhetsarkitekturen i Europa om Finland och Sverige går med i Nato, säger han.

”Förvrängd idé”

Även Ryabkov är inne på samma linje och säger att Finlands och Sveriges säkerhet inte kommer att öka på grund av ett beslut om att gå med i Nato. Han säger att de två nordiska länderna inte ska förvänta sig att Ryssland bara ska stå ut med konsekvenserna av deras anslutning.

– Allt detta är en återspegling av den helt falska och förvrängda idén i de politiska kretsarna i väst, inklusive nordeuropeiska länder, om vad som händer på världsscenen.

Publisert: