Planerade utsläpp klarar inte 1,5-gradersmålet

Störst ökning av olje- och gasutvinning är i USA och Saudiarabien.
Störst ökning av olje- och gasutvinning är i USA och Saudiarabien.

Utsläppen från den planerade utvinningen av fossila bränslen är mer än dubbelt så stor än vad som är möjligt – om man ska klara Parisavtalets mål på 1,5 grader.

Det framgår i en ny rapport från FN och Stockholm Environment Institute.

Trots att många länder lovat förbättringar i sina klimatarbeten så kommer 1,5 gradersmålet inte att nås, det menar en ny rapport. Utsläppen från den planerade globala produktionen är dubbelt så stor än vad som är möjligt, rapporterar Ekot.

– Fram till 2030 så planeras det att produceras minst dubbelt så mycket som vi kan ha råd med för att klara Parisåtagandet, säger Måns Nilsson, vd på Stockholm Environment Institute till Sveriges Radio.

Störst ökning av kolproduktion är i Indien och Ryssland, enligt rapporten.
Störst ökning av kolproduktion är i Indien och Ryssland, enligt rapporten.

Rapporten, Production Gap Report, har undersökt de planer som finns globalt på att utvinna fossila bränslen.

Rapporten har mätt hur stor skillnad det är mellan länders planerade produktion av kol, olja och gas och hur stor produktion som är möjlig att ha om det ska vara möjligt att nå målet i Parisavtalet.

Störst ökning av produktion av kol är i Indien och Ryssland. Störst ökning av olja och gas är i USA och Saudiarabien.

Enligt rapporten innebär det att det planeras 110 procent större global produktion än vad som är möjligt för att klara 1,5 gradersmålet.

– Ja, det går ju inte ihop. Och de här fossila produktionsplanerna är ju en väldigt stor del av klimatproblematiken i dag, säger Måns Nilsson till Sveriges Radio.

Minskning under pandemin

Under pandemin minskade de globala utsläppen av växthusgaser. Men i år har de globala utsläppen återigen ökat, enligt en rapport från IEA.

Många länder har lovat att förbättras i klimatarbetet och har satt upp mål om nettonollutsläpp men det kommer inte räcka enligt rapporten.

Om mindre än två veckor ska ett klimatmöte hållas i Glasgow där ambitionen är att reda ut hur man konkret ska nå Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Klimatmöte i Glasgow

Produktionen av fossila bränslen och hur den produktionen ska begränsas kommer sannolikt vara en av frågorna som ligger på bordet inför mötet i Glasgow.

Det är enligt Stockholm Environment Institute ett av de viktagaste frågorna inför förhandlingarna och har varit något som inte funnits med i Parisavtalet.

– Det handlar om att få in fossilproduktionen i de nationella klimatplanerna som rapporteras in till de här mötena. Men idag är inte tyvärr fossila bränslen huvud taget nämnda i till exempel Parisavtalet, säger Måns Nilsson till SR.

Publisert:

LÄS VIDARE