Ökad risk för patienter – sjukhus granskas

TT

Publicerad 2022-01-28

En nationell tillsyn av landets alla sjukhus genomförs av Inspektionen för vård och omsorg. Arkivbild.
En nationell tillsyn av landets alla sjukhus genomförs av Inspektionen för vård och omsorg. Arkivbild.

Vården på landets sjukhus ska granskas av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). I synnerhet vården på akutsjukhusen sätts under luppen i den nationella tillsynen, som inleddes på fredagen.

Ivo konstaterar att sjukvården generellt har varit hårt belastad under coronapandemin. En konsekvens är ”ökade risker för patientsäkerheten”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Som första steg i tillsynen har Ivo begärt att alla regioner ska redovisa behovet av vårdplatser, både inom den somatiska och psykiatriska sjukvården. Såväl det aktuella behovet som behovet inom en femårsperiod ska redovisas.

Regionerna ombeds också redogöra för behovet av och tillgången till vårdpersonal inom olika yrkeskategorier. Även här ska regionerna redovisa den rådande situationen och en prognos för de kommande fem åren.