Tobias Billströms löfte till turkisk media – viftande av fel flaggor förbjuds

Turkiska nyhetsbyrån AA uppgav att utrikesminister Tobias Billström sagt att man ville förbjuda viftandet av PKK-flaggor i Sverige – vilket senare förnekades av ministerns pressavdelning.

Aftonbladet har nu tagit del av den exklusiva intervjun, där utrikesministern lovar både grundlagsändringar och ny lagstiftning – däribland förbud mot viftande av vissa flaggor.

– Vi förbättrar vår förmåga att bekämpa terrorism, och det gör vi hand i hand med Turkiet, säger Billström till den statskontrollerade nyhetsbyrån AA.

I en artikel på den statsknutna nyhetsbyrån AA uppgavs att utrikesminister Tobias Billström under sitt besök i Ankara 23 december sagt att man tog till många nya åtgärder för att blidka Turkiets krav som ställdes mot Sverige och Finland under sommarens Natotoppmöte i Madrid.

Enligt artikeln skulle det bli förbjudet att vifta med flaggor för terrorstämplade organisationer, som PKK, något som har stört Turkiet vid flera tillfällen under förra året.

Men Tobias Billströms pressavdelning förnekade att utrikesministerns sagt att man avsåg att förbjuda saker som flaggviftning.

Klipp från intervjun visar dock en annan sak.

Utrikesministern berättar i intervjun 23 december för nyhetsbyrån AA hur Sverige arbetar för att uppfylla de löften man gett till Turkiet under Natotoppmötet i Madrid.

Han pratar också om utlämningar man redan gjort till landet.

Sveriges utrikesminister Tobias Billström.
Sveriges utrikesminister Tobias Billström.

– När det kommer till utlämningar, så har vi lämnat ut tre personer, varav en PKK-medlem, till Turkiet. Jag vill också betona att vi har ny lagförändring från januari nästa år, bara nio dagar från när denna intervju genomförs. Den förändringen innebär att vi kommer att göra det olagligt att vara en del av en terroristorganisation eller att bidra med resurser eller förstärka en sådan organisation.

Tobias Billström fortsätter:

– Vi kommer också längre fram lägga fram ett nytt lagförslag till riksdagen där vi  gör det olagligt att sprida och propagera för terroristaktiviteter på vårt territorium, det kan inkludera en sån sak som att vifta med flaggor tillhörande terroristorganisationer. Detta kommer att börja gälla från 1 juni.

Utrikesminister Billström berättar vidare om hur väl fungerande samarbetet med Turkiet och den turkiska utrikesministern Mevlut Cavusoglu varit.

– Så återigen, steg för steg så uppfyller vi vår del av överenskommelsen. Att förändra grundlagen är en stor sak, det är en stor sak för alla länder, men vi gör det för att vi har förbundit oss till att förbättra vår förmåga att bekämpa terrorism, och vi gör det hand i hand med Turkiet, vilket också uppmärksammades på presskonferensen av utrikesminister Cavusoglu, vilket jag är väldigt tacksam för. Det visar att vi gör det här hand och hand tillsammans.

Under Almedalsveckan i somras viftade svenska riksdagsledamöter från Vänsterpartiet med PKK:s flagga. Något som de fick kritik för.
Under Almedalsveckan i somras viftade svenska riksdagsledamöter från Vänsterpartiet med PKK:s flagga. Något som de fick kritik för.

Dagens ETC, som också tagit del av ljudinspelningar och först kunde berätta om Billströms ord i intervjun, har pratat med Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, om Tobias Billströms utspel.

– – Lagstiftningsmakten ligger hos riksdagen så i en fysisk mening är det möjligt att driva igenom en lag så snabbt. Men jag ifrågasätter om inte det här är en grundlagsfråga. Det måste bli en ordentlig remissomgång. Flaggviftande – vad åsyftas, och är inte det ett ingrepp i yttrandefriheten? Jag har svårt att se att detta blir ett brott utan att det inkräktar på människors fri- och rättigheter, säger Marie Demker till tidningen.

PKK:s flagga.
PKK:s flagga.

Dagens ETC: Vad är faran med det Billström säger?

– Det är det klassiska slutande planet. Det är inte alltid ett argument, ibland måste man förbjuda saker. Här har vi proportionalitetsprincipen – nackdelar mot fördelar. Nackdelarna kringskär grundläggande principer kring våra demokratiska friheter. Jag har svårt att se att vi i Sverige har så allvarliga problem med stöd för terrororganisationer att vi är beredda att tumma på de principerna. Jag har svårt att se detta som något annat än ett försök att blidka den turkiska regimen. Punkt.

Aftonbladet har sökt Tobias Billström, som inte gått att nå för en intervju. Han har däremot lämnat en skriftlig kommentar:

”Det stämmer att riksdagen ska rösta om en ny lag som kriminaliserar deltagande i terrororganisationer den 7 mars. Den nya lagen förbjuder inte viftande med flaggor, men när lagen ska tillämpas kommer det att krävas olika bevis för att styrka deltagandet i en terrororganisation och där kan en flagga komma att spela roll. Mer exakt vad den nya lagen innebär kommer justitiedepartementet att återkomma till längre fram”, skriver utrikesministern.

Publisert:

LÄS VIDARE