Maria fick inte ens se sina barn på fem år

Direkt på flygplatsen förstod hon att hon var lurad. Efter att ha misshandlats skilde hon sig från sina barns far. Där och då tog han barnen. På åtta år fick hon inte vara nära dem – i fem år fick hon inte ens se dem.

”En dag ska alla barnen vara hos mig”, säger Maria, 46
Läs hela artikeln – för dig med

Följ ämnen i artikeln