WWF:s uppmaning till EU: Sänk inte vargskyddet

TT

Publicerad 2023-09-14

WWF säger att det är vetenskapligt bevisat att vargar inte ser människor som byte. Arkivbild.

EU-kommissionen har flaggat för tuffare tag mot Europas vargar – något som Världsnaturfonden (WWF) kraftigt ifrågasätter.

”Vargen är inte farlig för människor i Europa som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen antytt. Det är missledande och bygger inte på forskning och vetenskap”, säger WWF:s generalsekreterare Gustaf Lind i ett pressmeddelande.

Kommissionen har gett lokalsamhällen och forskare tid till den 22 september att ge uppdaterad information kring varg, därefter kan beslut fattas om uppdaterade regler kring skyddet av djuren.

”Mängden vargflockar i vissa europeiska regioner har blivit en verklig fara för djurbesättningar och kanske även människor”, skrev von der Leyen i ett pressmeddelande i början av september.

I ett öppet brev till kommissionsordförande understryker WWF och flera andra miljö- och bevarandeorganisationer att vargen inte är farlig för människor – och framhåller i stället ”verkliga och påtagliga hot mot människor”, som extremväder, bilolyckor och föroreningar.

De anser att dagens art- och habitatdirektiv är tillräckligt flexibelt för att göra undantag för till exempel skyddsjakt.

”Vargen är en viktig del av vårt naturarv”, säger Benny Gäfvert, rovdjursexpert vid WWF.