Förslaget: Förläng tiden för embryoforskning

TT

Publicerad 2024-04-04

Företrädare för Statens medicinsk-etiska råd vill se en förlängning av forskningstiden på mänskliga embryon. Arkivbild.

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) vill se en justering av den tillåtna tiden för att forska på mänskliga embryon, skriver företrädare för rådet på DN Debatt.

I dag tillåts forskning fram till 14 dagar efter befruktning, företrädarna anser att tiden ska fördubblas till 28 dagar.

Smer-företrädarna skriver att forskning på embryon i perioden efter 14 dagar kan ge viktig kunskap som kan leda till att förebygga sjukdomar och behandla infertilitet. Samtidigt menar Smer att embryot i perioden 14–28 dagar inte utvecklar några nya egenskaper som gör att skyddsvärdet förändras på avgörande sätt.

Sedan 1970-talet har lagstiftningen sagt att forskning på mänskliga embryon får ske max i 14 dagar efter befruktning. Lagen var en kompromiss för forskning och för att visa respekt för olika uppfattningar om livets ursprung.

När lagen formulerades var det inte möjligt för embryon att utvecklas i laboratorium så länge som två veckor, men den tekniken har nu utvecklats, enligt Smer.