Mer än varannan oroar sig för ny terrorattack

NYHETER

Mer än varannan svensk oroar sig för ett nytt terrordåd i Sverige, visar en undersökning från Aftonbladet/Inizio.

Det är betydligt fler än dagarna efter attacken på Drottninggatan i Stockholm.

Foto: URBAN ANDERSSON
Fler är rädda för ett nytt terrordåd nu, jämfört med dagarna efter attacken på Drottninggatan.

Just nu pågår Aurora, den största försvarsövningen i Sverige på tjugo år. I övningen ingår även utländsk trupp, bland annat från USA. 

Med anledning av den har Aftonbladet låtit undersökningsföretaget Inizio kartlägga hur svenska folket ser på trygghet, hot och därmed närbesläktade frågor. 

Mer än hälften, 55 procent, oroar sig för ett nytt terrordåd i Sverige. Det är betydligt fler än dagarna efter attacken på Drottninggatan i Stockholm i april. Då var det 44 procent som var ganska eller mycket oroad för ett nytt dåd. 

Förklaringen kan vara att då, precis i spåren av lastbilsattacken, talades det mycket om att man skulle leva precis som vanligt, inte ändra sina vanor och inte gå omkring och ängsla sig för nya terrordåd.  

Nu, när det gått fem månader sedan fem personer mördades av Rakhmat Akilov, förefaller det som det sjunkit in i oss att terrorn är ständigt närvarande. Upprepade lastbilsdåd på andra håll i EU har dessutom gjort det svårt att glömma hur sårbara vi faktiskt är. Vi får oftare än vi skulle vilja en blodig påminnelse. 

När det gäller hot utifrån är vi däremot mindre oroliga nu än i början av året. 35 procent är ganska eller mycket oroade över ett ökat militärt hot från Ryssland. I januari var 45 procent oroliga för samma sak. 

Det kan bero på att de ryska kränkningarna, eller deras lek med det svenska försvaret precis utanför svenskt territorium, har glesnat jämfört med tidigare. Det var länge sedan ryska flygare övade attacker mot Sverige men bromsade in precis innan de skulle inträda i svenskt luftrum.  

Stödet för den återinförda värnplikten är kompakt. I januari förra året tyckte 68 procent att det var mycket eller ganska bra att värnplikten gjorde comeback. Ett år senare var siffran 76 procent. Men nu tycker åtta av tio, 83 procent, att det är en god idé. 

Mönstringsplikten återinfördes 1 juli i år. Omkring 13 000 personer kallas till mönstring varje år. Omkring 4 000 av dem kommer att väljas ut och få göra värnplikten. 

Stödet för en svensk anslutning till Nato ligger fast. 41 procent tycker att vi ska gå med, inte bara vara stödmedlem, i den västliga försvarsalliansen. I januari 2016 var det 42 procent. 

De som tycker att Sverige ska vara utanför har inte heller ändrat sig. Då var det 39 procent som inte tyckte att vi skulle gå med. Den nya siffran är 37 procent.


RESULTATET AV UNDERSÖKNINGEN – SÅ SVARAR SVENSKARNA:

FAKTA

Oroas för ett nytt terrordåd

Mycket eller ganska oroad 55 procent (+ 11 %) 
Inte särskilt eller inte alls oroad 44 procent (- 10 %) 
Vet ej, tveksam 1 procent (Oförändrat) 

Frågan: Hur känner du inför en eventuell terroristattack i Sverige? Jämförelsen gäller en likadan mätning gjord 11 - 17 april i år.   

FAKTA

Oroliga för hotet från Ryssland 

Mycket eller ganska orolig 35 procent (- 10 %) 
Inte särskilt eller inte alls orolig 62 procent (+ 10 %) 
Tveksam, vet ej 3 procent (- 1 %) 

Frågan: Är du orolig för ett ökat militärt hot från Ryssland eller inte? Jämförelsen gäller en likadan undersökning gjord 3 - 5 januari i år.  

FAKTA

Tummen upp för värnplikt 

Mycket eller ganska bra 83 procent (+ 7 procent) 
Varken bra eller dåligt 9 procent (Oförändrat) 
Ganska eller mycket dåligt 6 procent (- 3 %) 
Vet ej, tveksam 2 procent (- 2 %) 

Frågan: Vad tycker du om att allmän värnplikt återinförs? Jämförelsen gäller en likadan undersökning gjord 3–5 januari i år.  

LÄS OCKSÅ:

BÅDA SIDOR Återinförd värnplikt, rätt eller fel? Bästa argumenten – för och emot

FAKTA

Svenskt medlemskap i Nato 

Ja, Sverige ska vara medlem 41 procent (- 1 %) 
Nej, Sverige ska inte vara medlem 37 procent (- 2 %) 
Vet ej, tveksam 22 procent (+ 3 procent) 

Frågan: Tycker du eller tycker du inte att Sverige ska vara medlem i försvarsalliansen Nato? Jämförelsen gäller en likadan undersökning gjord 6–8 januari i år.

LÄS OCKSÅ:

BÅDA SIDOR: Borde Sverige gå med i Nato? Bästa argumenten – för och emot

FAKTA

Aftonbladet/Inizio

Så gjordes undersökningen: Den är gjord av Inizio på Aftonbladets uppdrag inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket 1 033 personer över 18 år intervjuades via webben mellan 18 och 22 augusti. 


Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.