Agroforestry räddningen för afrikansk kakao

Publicerad 2024-06-26

Genrebild: Kakaobönder drabbas hårt av klimatförändringarna och nu tittarman på hur uppblandning av andra fruktträd i odlingar kan gynna kakoplantan.

Afrikanska kakaobönder betalar ett högt pris när klimatförändringar och sjukdomar hos kakaoträden påverkar skördarna negativt. Tillgången till kakao har försämrats och nu tittar man på hur agroforesty kan hjälpa utsatta bönder på den afrikanska kontinenten.

Agroforestry, är ett samlingsbegrepp för jordbruk som kombinerar träd med odling av grödor eller bete för att gynna uttaget av skörden. Att dra nytta av träd i samband med odling är en uråldrig metod. Nu ökar intresset för att återinföra träd i jordbruket för att skapa bättre ekologisk balans.

I Västafrika arbetar Christophe Kouamé och hans kollegor på CIFOR (Center for International Forestry Research and World Agroforestry) nära med kakaoodlare för att hitta lösningar för enskilda kakaogårdar och vad som passar just deras odlingar.

För att hitta de bästa lösningarna börjar de med att bedöma statusen för enskilda gårdar. Ett av sätten är att analysera vilka andra fruktträd som kan gynna kakaoplantans tillväxt och ett annat är att titta på utarmningen av organiskt material i jorden och hur man kan förbättra den.

– Vi har inrättat ett laboratorium för markanalys som gör det möjligt för oss att stödja bönderna genom att veta vad jorden behöver innan vi ger våra rekommendationer, säger Christophe Kouamé när han beskriver situationen i Elfenbenskusten i samband med IUFROs skogskonferens som just nu pågår i Stockholm.