Centern vill avskaffa strandskyddet

Foto: Pontus Lundahl/TT
Landsbygden behöver mer frihet och mindre pålagor anser Centerledaren Annie Lööf. Arkivbild.

avTT

NYHETER

Centerpartiet föreslår att det generella strandskyddet avskaffas. Det är inte rimligt att samma regler ska gälla i Arjeplog som på Marstrand, anser partiet. Bara i områden med stora naturvärden bör strandskyddet bevaras.

Behovet av strandskydd varierar kraftigt över landet. I Arjeplog skulle till exempel varje invånare kunna ha tre sjöar och mer än fem kilometer strand var att bosätta sig intill.

Förslaget är ett av flera som Centern presenterar inför Landsbygdsriksdagen som inleds på lördag i Örnsköldsvik. Samtliga partiledare utom Ebba Busch Thor (KD) är då på plats.

Mer frihet

Enligt Centerledaren Annie Lööf behöver landsbygden mer frihet och inte mer pålagor. Förutom ett avskaffande av strandskyddet vill Centern förenkla byggandet utanför detaljplanerat område. Principen bör vara att det som inte är uttryckligen förbjudet ska vara tillåtet.

Andra förslag är att avskaffa bygglovskravet för företagslokaler knutna till gårdsbyggnader, liksom kravet på hotelltillstånd för pensionatverksamhet på landsbygden. I dag kräver det tillstånd från polisen.

Centern återupprepar också kravet att gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker ska tillåtas. Riksdagen uppmanade nyligen regeringen att återigen utreda den frågan.

Norge förebild

Arrangörerna bakom Landsbygdsriksdagen är riksorganisationen Hela Sverige ska leva. De uppmanar politikerna att inspireras av norsk landsbygdspolitik.

– Precis som i Norge vill vi se differentierade arbetsgivaravgifter och möjlighet till avskrivning av studieskulder för landsbygdsbor. Vi vill att politiken skapar möjligheter för att bruka hela landet, och bygder som påverkas av vatten- och vindkraft ska få ersättning för detta. Det finns mycket i norsk politik att hämta idéer från, säger Åse Classon, en av Hela Sverige ska levas ordförande.

I sitt nya landsbygdspolitiska program som antogs i torsdags föreslår organisationen att alla de 75 förslag som den parlamentariska landsbygdsutredningen enades om ska genomföras. Man föreslår också ett förändrat skatteutjämningssystem så att alla kommuner får samma förutsättningar att ge rimlig service.

Det ska finnas polis, räddningstjänst och ambulans i alla landets kommuner.