"Morden kan inte skyllas på familjebilden"

NYHETER

Nästan alla som dödar har någon form av psykisk störning

Trots den senaste tidens många grova våldsbrott visar statistiken att antalet fall med dödlig utgång minskar.

Och i majoriteten av fallen ligger någon form av psykiatrisk sjukdom bakom dåden.

– 80 till 90 procent av dem som dödar har någon form av psykisk störning, säger Mikael Rying, kriminolog på Mittuniversitetet.

Den senaste tidens alla våldsbrott med dödlig utgång har fått många att fundera på hur och varför de inträffar.

I det aktuella Härnösandsfallet säger polisen att ”motivet kan hittas i familjebilden”.

Det stöder statistiken som visar att cirka 35 procent av alla mordfall sker inom familjen.

Psykisk störning

Men enligt experterna är det inte själva familjebilden som kan lyftas fram som orsaken till morden.

Orsaken kan i stället hittas i mördarnas personligheter. En majoritet av dem som begår mord lider av någon form av psykisk störning.

– Det finns en psykiatrisk störning i 80 till 90 procent av de våldsfall som slutar med dödlig utgång. Det kan handla om svårigheter att känna empati för andra, svårigheter att stoppa sina impulser eller att vara djupt deprimerad, säger kriminolog Mikael Rying, som genomfört en studie på samtliga fall av dödligt våld som begåtts i Sverige under åren 1990-2009.

Han betonar dock att alla med sådana problem naturligtvis inte är farliga för andra.

Utsatthet

Anders Nyman, psykolog och ansvarig för utredningen kring de vanvårdade barnhemsbarnen är inne på samma linje.

– Tar man till så kraftigt våld att man dödar en annan människa lider man oftast av en psykisk störning, och det är inget som kan skyllas på familjebilden. Men störningen kan ha uppstått av en lång tids historia av utsatthet och andra problem, och uppkommer inte som en blixt från klar himmel.

Varken Anders Nyman eller Mikael Rying vill uttala sig konkret om Härnösandsmorden. Men de säger att de uppgifter som cirkulerar i medierna stöder polisens teori om att det finns "en sjukdomsbild som innebär att 21-åringen bland annat saknar empati".

Allt fler döms till fängelse

En mördares psykiska tillstånd har betydelse för straffet. Går det att fastsälla att brottet har begåtts under psykos eller kraftig förvirring döms gärningsmannen till rättspsykiatrisk vård.

Men trots det döms allt färre mördare till vård.

– I dag sitter det en stor mängd gärningsmän med allvarliga psykiska störningar på Sveriges anstalter. Man tror att man kan straffa bort farligheten, men enligt min mening är det fel väg att gå.

– I fall som trippelmorden i Härnösand är det viktigt att få gärningsmannens bedömning om vad som har hänt för att vi ska kunna förstå brottet. Fördömer vi brottet utan att försöka förstå kan vi inte förebygga såna här typer av brott i framtiden, säger Mikael Rying.